Úhřetická Lhota

Poloha: 
Úhřetická Lhota leží 12 km jihovýchodně od Pardubic, na hranici pardubického a chrudimského okresu. Obec je rozložena na mírné stráni na pravém břehu řeky Novohradky, která pod obcí ústí do Chrudimky. Nachází se v nadmořské výšce 240 m. 

Historie: 
První písemná zpráva o obci je z roku 1340. 

Současnost: 
Na severovýchod od Úhřetické Lhoty leží v rovině osada Háje, která má šest popisných čísel a náleží rovněž k obci. Místním obyvatelům i četným chalupářům slouží obecní úřad, prodejna potravin a kulturní dům. 

Přírodní zajímavosti: 
Podél náhonu Zminka, který kdysi patřil k důmyslné pernštejnské rybniční soustavě, se rozkládá lužní les s výskytem vzácných rostlin. 

Kontakt na obecní úřad: 
Jiří Kučera, starosta obce 
Úhřetická Lhota 9 
530 02 Pardubice 

telefon: +420 606 660 248
e-mail: obec.uhrlhota@volny.cz