Projekty a akce

Projekty a společné akce za účelem rozvoje regionu probíhají již od samotného vzniku Svazku obcí Loučná. V posledních letech se jedná například o: 

Mobiliář na podporu konání sportovně-kulturních akcí v mikroregionu IV. - realizace v roce 2023
Obsahem projektu bylo pořízení 3 ks nůžkových stanů včetně příslušenství. Nůžkové stany včetně příslušenství jsou pro mikroregion společné, uskladněné ve členských obcích, v případě potřeby si je ostatní obce vyzvedávají pro své akce. Došlo tak k zajištění kompletního zázemí pro společné sportovně-kulturní akce v tomto mikroregionu.

Mobiliář na podporu konání akcí v mikroregionu III. - realizace v roce 2022
Záměrem předkládané projektu bylo pořízení společného herního mobiliáře (2 ks herních prvků – nafukovacích atrakcí typu skákací hrad, nafukovací skluzavka) pro konání veřejných akcí v mikroregionu. Do projektu bylo zapojeno všech 13 obcí svazku. Nově pořízené prvky jsou uskladněny v Dašicích a v Dražkově.

Zkvalitnění zázemí dětských hřišť a propagace mikroregionu - realizace v roce 2019 
Hlavním tématem projektu byla dětská hřiště – v 11 obcích mikroregionu proběhlo pořízení herních prvků a mobiliáře, opravy stávajících prvků a povrchů hřišť, výsadba zeleně v okolí dětských hřišť apod. Dále z projektu vzniklo prezentační video, které představuje krásy mikroregionu. Shlédnutí je možné na tomto odkazu: YOUTUBE.COM

Pořízení cvičebních prvků a vytvoření propagačního materiálu s mapou umístění v obcích - realizace v roce 2018 
V rámci projektu byly pořízeny venkovní fitness prvky v obcích svazku Loučná a dále byl vytvořen propagační leták pro obyvatele i návštěvníky regionu s mapou, v níž bylo zaneseno umístění stávajících i nově pořízených fitness prvků. Materiál byl v tištěné podobě distribuován v území. 

Infopointy mikroregionu – realizace v roce 2016 
Díky projektu byly vytvořeny a vybaveny infopointy v pěti obcích mikroregionu: v Rokytně (v prostorách výstavy autíček v čp. 146), Moravanech (knihovna), Dašicích (knihovna), Sezemicích (knihovna) a Spojilu (OÚ). Infopointy jsou označeny viditelným logem . V každém infopointu návštěvníci naleznou škálu propagačních materiálů s tipy na výlety a zajímavostmi z regionu. 
Logo Infopoint SO LoučnáVšechny výše uvedené akce byly podpořeny z Programu obnovy venkova Pardubického kraje.