Prohlášení o přístupnosti

Svazek obcí pod Loučná se zavazuje ke zpřístupnění svých internetových stránek v souladu s vnitrostátními právními předpisy1, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/21022 (dále jen „směrnice“).
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na mikroregion-loucna.cz

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu s harmonizovanou normou EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nepřiměřené zátěže:
Fotografie obsažené ve Fotogalerii nenabízejí textovou alternativu. Webové stránky v některých částech odkazují na webové stránky třetích stran. Dokumenty z externích zdrojů (vytvářené třetími stranami) nemusejí být přístupné.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 26.11.2020 vlastním posouzením. Prohlášení bylo revidováno dne 26.11.2020.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Cílem Svazku obcí pod Kunětickou horou je zajistit uživatelům webových stránek obce jejich přístupnost v co největší možné míře dle čtyř základních principů přístupnosti – vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita.

Kontaktní údaje:
Svazek obcí Loučná
Husovo náměstí 790
533 04 Sezemice
IČ: 70953082
Martin Staněk - telefon: 466 741 012, e-mail: martin.stanek@sezemice.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva.

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva:
Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz1     zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

2     Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru