Aktuality z kraje

Semináři pro pracovníky samospráv 28. 5. 2020 od 1 ...
Seminář je určený pracovníkům samospráv, především odborů a oddělení školství na téma: Samospráva a společné vzdělávání - Novela Vyhlášky 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a Aktuality v oblasti fina ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 25.05.2020]

KVĚTEN v Železnohorském regionu
Máme před sebou jeden z nejkrásnějších měsíců v roce. Rádi vás pozveme do přírody Železných hor, která je v měsíci květnu nejsvěžejší a nejrozmanitější co se týče barev. Z důvodu koronavirové krize, kterou teď všichni zažíváme, jsou zrušeny všechny k ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 30.04.2020]

MAS RKH: Vyhlášení Výzvy MAS č. 13 z IROP
Dne 30. 4. 2020 byla vyhlášena 13.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-III z Integrovaného regionálního operačního programu. Tato výzva je vyhlášena na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2 ... [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 30.04.2020]

8. 5. 2020 bude Setkání Jeníčků a Mařenek u Perní ...
Tradiční Setkání Jeníčků a Mařenek u Perníkové chaloupky pod Kunětickou horou u Pardubic se uskuteční ve státní svátek 8. května 2020 od 10 do 16 hodin. Kvůli krizovému opatření proti šíření čínského moru bude ve velmi komorním duchu s účastí nejvýše ... [celý text] [Perníková chaloupka, zveřejněno 29.04.2020]

Zrušení dotačního programu "Podpora budování infra ...
Vážená paní, vážený pane, z pověření člena Rady Pardubického kraje René Živného Vám sděluji, že samospráva Pardubického kraje rozhodla na svém jednání dne 27. 4. 2020 usnesením č. R/2595/20 o zrušení dotačního programu Pk pro rok 2020 v oblasti c ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 28.04.2020]

Region Kunětické hory sobě!
Krizová situace nás naučila mnohému. Například tomu, že v některých ohledech je rozumné spoléhat sami na sebe. Protože silní lidé dělají silný region! [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 27.04.2020]

Online seminář pro podnikatele a živnostníky
dovolujeme si Vás pozvat na online seminář pro podnikatele a živnostníky, který se uskuteční 30. dubna 2020 od 15:00 hodin prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. Na semináři vám budou představeny aktuální finanční i nefinanční podpůrné nástroje pr ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 27.04.2020]

Harmonogram uvolnění podnikatelských a dalších čin ...
Připravili jsem pro vás přehled uvolňování podnikatelských a dalších činností. [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 27.04.2020]

Vládní návrh zákona o přímé pomoci OSVČ
Vážení držitelé regionálních značek a podnikatelé, poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona o přímé pomoci OSVČ, jejichž živnost byla zasažena omezeními v souvislosti s epidemií covid-19. [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 17.04.2020]

DUBEN v Železnohorském regionu
Dubnová pozvánka bude poznamenaná současnou světovou pandémií, které všichni čelíme a snažíme se s ní vyrovnat. I letošní Velikonoce budou trochu jiné, než na jaké jsme zvyklí. Přesto to jsou svátky jara, které přinesou radost dětem i dospělým. Únoro ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 01.04.2020]

Sezemice

Poloha:
Město Sezemice leží při řece Loučné, asi 6 km severovýchodně od Pardubic, nedaleko dominanty zdejšího kraje, Kunětické hory.
Počet obyvatel: 3115, rozloha: 2215 ha.

Historie:
Sezemice patří k nejstarším sídlištím Pardubického kraje. Osídlování území dnešních Sezemic a jejich blízkého okolí bylo ovlivněno polohou u toků řek Labe a Loučné, po jejichž březích vedly kupecké stezky.

O pradávném osídlení svědčí četné archeologické nálezy. Na území města bylo nalezeno pohřebiště z období únětické kultury a sídliště s pohřebištěm z období kultury lužické. V Lakovně byla odkryta sídliště a pohřebiště z doby lužické a slezskoplatěnické kultury. Z Počapel pocházejí nálezy z mladší doby kamenné a ve Velkých Kolodějích byly objeveny bronzové hřivny.

Nejstarší písemná zpráva o Sezemicích pochází až z roku 1227. Je jí závěť šlechtice Kojaty, kterou odkázal tehdy již farní ves Sezemice cisterciáckému klášteru v Sedlci u Kutné Hory. Důležitým obdobím pro rozšíření osady byla druhá polovina 13. století, kdy zde byl založen ženský cisterciácký klášter Panny Marie. Neměl však dlouhého trvání, byl vypálen husity v roce 1421, a to i s farním kostelem Nejsvětější Trojice. Kostel byl obnoven a po řadě přestaveb a přístaveb se zachoval do dnešní doby. Sezemický klášter však obnoven nebyl a dnes se již přesně neví, kde stál. Po zániku kláštera nastala pro Sezemice doba temna. Městečko střídalo majitele a postupně upadalo. Obrat nastal v letech 1491 až 1559, kdy byly Sezemice v držení Pernštejnů. Mezi plnoprávná města monarchie byly však zařazeny až v roce 1834.

Současnost:
Sezemice nemají pouze bohatou minulost. Mění se v moderní město, které na základě schváleného územního plánu nabízí možnosti bytové výstavby. Nezapomíná ani na seniory, pro které jsou k dispozici dva plně obsazené domy s pečovatelskou službou. Pro využití volného času je zde bohatá nabídka činností prostřednictvím oddílů a klubů působících v mnoha sportovních zařízeních. Svou činnost obnovil také ochotnický divadelní spolek J. K. Tyl. Ze Sezemic je možno podnikat nenáročné pěší nebo cyklistické túry na dominantu zdejšího kraje, Kunětickou horu, k soutokům místních řek a říček, k akvaduktům, anebo vyrazit na výlet do nedalekých Pardubic či Holic.

Pamětihodnosti:
Významnou historickou stavbou Sezemic je kostel Nejsvětější Trojice. Dokladem toho, že je vybudován na pozůstatcích starobylého kostela, je raně gotický systém vazby barevně polévaných cihel na části dnešní kostelní zdi. Jen málo církevních památek u nás se může pochlubit podobnou středověkou stavební zajímavostí. Vedle gotických kostelních kaplí, z nichž kaple sv. Antonína pochází ze 14. století, zaujme rozsáhlá chrámová loď s barokním interiérem z druhé čtvrtiny 18. století. Pozoruhodnou stavbou je rovněž nedaleko stojící dřevěná osmiboká zvonice zbudovaná v první polovině 16. století, s nejstarším a největším zvonem z roku 1553. Sezemice se pyšní i několika krásnými štíty domů postavených ve stylu selského baroka.

Osobnosti:
V Sezemicích žila řada osobností, jejichž činnost a dílo překročily rámec regionu i státu. Mezi nejvýznamnější patří chemik, profesor Univerzity Karlovy PhDr. Jan Štěrba Böhm, dále legendární postava 1. odboje, praporečník roty Nazdar ve Francii Karel Bezdíček a hrdina 2. odboje kapitán Alfréd Bartoš, velitel pararoje Silver A. Nejznámější osobností současnosti je čestný občan Sezemic, kanoista Martin Doktor, dvojnásobný olympijský vítěz z Atlanty.

Přírodní zajímavosti:
Nedaleký Vesecký kopec je nejvyšší písečná duna v Čechách, částečně zaniklá těžbou písku. Převyšuje okolí o téměř 20 m.

Kontakt na městský úřad:

Bohuslav Kopecký, starosta města
Městský úřad Sezemice
Husovo nám. 790
533 04 Sezemice

telefon: +420 466 741 011
e-mail: podatelna@sezemice.cz
web: http://www.sezemice.cz