Sezemice

Poloha: 
Město Sezemice leží při řece Loučné, asi 6 km severovýchodně od Pardubic, nedaleko dominanty zdejšího kraje, Kunětické hory. 

Historie: 
Sezemice patří k nejstarším sídlištím Pardubického kraje. Osídlování území dnešních Sezemic a jejich blízkého okolí bylo ovlivněno polohou u toků řek Labe a Loučné, po jejichž březích vedly kupecké stezky. 

O pradávném osídlení svědčí četné archeologické nálezy. Na území města bylo nalezeno pohřebiště z období únětické kultury a sídliště s pohřebištěm z období kultury lužické. V Lukovně byla odkryta sídliště a pohřebiště z doby lužické a slezskoplatěnické kultury. Z Počapel pocházejí nálezy z mladší doby kamenné a ve Velkých Kolodějích byly objeveny bronzové hřivny. 

Nejstarší písemná zpráva o Sezemicích pochází až z roku 1227. Je jí závěť šlechtice Kojaty, kterou odkázal tehdy již farní ves Sezemice cisterciáckému klášteru v Sedlci u Kutné Hory. Důležitým obdobím pro rozšíření osady byla druhá polovina 13. století, kdy zde byl založen ženský cisterciácký klášter Panny Marie. Neměl však dlouhého trvání, byl vypálen husity v roce 1421, a to i s farním kostelem Nejsvětější Trojice. Kostel byl obnoven a po řadě přestaveb a přístaveb se zachoval do dnešní doby. Sezemický klášter však obnoven nebyl a dnes se již přesně neví, kde stál. Po zániku kláštera nastala pro Sezemice doba temna. Městečko střídalo majitele a postupně upadalo. Obrat nastal v letech 1491 až 1559, kdy byly Sezemice v držení Pernštejnů. Mezi plnoprávná města monarchie byly však zařazeny až v roce 1834. 

Současnost: 
Sezemice nemají pouze bohatou minulost. Mění se v moderní město, které na základě schváleného územního plánu nabízí možnosti bytové výstavby. Nezapomíná ani na seniory, pro které jsou k dispozici dva plně obsazené domy s pečovatelskou službou. Pro využití volného času je zde bohatá nabídka činností prostřednictvím oddílů a klubů působících v mnoha sportovních zařízeních. Svou činnost obnovil také ochotnický divadelní spolek J. K. Tyl. Ze Sezemic je možno podnikat nenáročné pěší nebo cyklistické túry na dominantu zdejšího kraje, Kunětickou horu, k soutokům místních řek a říček, k akvaduktům, anebo vyrazit na výlet do nedalekých Pardubic či Holic. 

Pamětihodnosti: 
Významnou historickou stavbou Sezemic je kostel Nejsvětější Trojice. Dokladem toho, že je vybudován na pozůstatcích starobylého kostela, je raně gotický systém vazby barevně polévaných cihel na části dnešní kostelní zdi. Jen málo církevních památek u nás se může pochlubit podobnou středověkou stavební zajímavostí. Vedle gotických kostelních kaplí, z nichž kaple sv. Antonína pochází ze 14. století, zaujme rozsáhlá chrámová loď s barokním interiérem z druhé čtvrtiny 18. století. Pozoruhodnou stavbou je rovněž nedaleko stojící dřevěná osmiboká zvonice zbudovaná v první polovině 16. století, s nejstarším a největším zvonem z roku 1553. Sezemice se pyšní i několika krásnými štíty domů postavených ve stylu selského baroka. 

Osobnosti: 
V Sezemicích žila řada osobností, jejichž činnost a dílo překročily rámec regionu i státu. Mezi nejvýznamnější patří chemik, profesor Univerzity Karlovy PhDr. Jan Štěrba Böhm, dále legendární postava 1. odboje, praporečník roty Nazdar ve Francii Karel Bezdíček a hrdina 2. odboje kapitán Alfréd Bartoš, velitel pararoje Silver A. Nejznámější osobností současnosti je čestný občan Sezemic, kanoista Martin Doktor, dvojnásobný olympijský vítěz z Atlanty. 

Přírodní zajímavosti: 
Nedaleký Vesecký kopec je nejvyšší písečná duna v Čechách, částečně zaniklá těžbou písku. Převyšuje okolí o téměř 20 m. 

Kontakt na městský úřad: 
Martin Staněk, starosta města 
Městský úřad Sezemice 
Husovo nám. 790 
533 04 Sezemice 

telefon: +420 466 741 011 
e-mail: mesto@sezemice.cz