Rokytno

Poloha: 
Rokytno leží v Pardubické kotlině, 12 km od Pardubic. Obec je tvořena více sídelními celky Rokytno, Bohumileč, Drahoš a Zástava. 

Historie: 
V katastru obce Rokytno se rozvinulo již v pravěku intenzivní osídlení. Pozdější historickou zástavbu dokládají i některé nálezy, a to především bronzová liturgická nádobka s výlevkou a uchem ve tvaru lvíčka, která pochází ze 13. století. Byla objevena v 19. století při rozvážení pahorku "Na kopci" a v současné době je uložena v pardubickém muzeu. Historický název obce je odvozen od rokytí neboli vrboví. První písemný záznam pochází z roku 1436, kdy byl císař Zikmund přijat za českého krále a 21. září předal Diviši Bořkovi z Miletínka zástavní listinu na část majetku bývalého opatovického kláštera. V seznamu je uvedena také ves Rokytno. 

Historické počátky obce Bohumileč nejsou přesně známy. Místní název vznikl složením slov Bohu - milý (Bohomilice - Bohumileč). Na počátku 15. století obec patřila k opatovickému klášteru a spolu s ním byla připojena k pardubickému panství. Obcí procházela formanská komunikace a vybíralo se zde clo. Osada Zástava vznikla v období reforem Josefa II. na místě obydlí stejnojmenného rolníka. Osada Drahoš byla založena za vlády císaře Josefa II. a od května 1782 postupně osídlována německými rolníky z Kladska a Dolního Slezska. Název Drahoš vznikl zkrácením původně osobního jména Drahoslav. Na starých mapách se vyskytuje německé jméno pro Derahoš, a to Maidorf. K základnímu osídlení Drahoše došlo v počtu dvanácti rodin během dvou let. 

Současnost: 
Obec Rokytno postupně dobudovala inženýrské sítě, je tu škola, lékař i další základní vybavenost. Rovněž se zde rozvíjí bohatá kulturní, sportovní a jiná zájmová činnost. Nemalý důraz je kladen i na ekologii, o čemž svědčí například rekultivace bývalé skládky odpadů. 

Pamětihodnosti: 
Střediskem kultury a vzdělanosti je místní základní škola, která v roce 1994 oslavila 200 let od svého založení. V průběhu staletí prošla různými změnami a přestavbami a do současné podoby byla přebudována roku 1996. 

Přírodní zajímavosti: 
Po pravé straně silnice z Rokytna do Býště se rozkládá chráněné území "písečné přesypy u Rokytna" o rozloze 7,19 ha. Je to lokalita přírodních písečných útvarů porostlých borovým lesem a sestává ze 14 vln různých tvarů a velikostí. Vzhledem k bohatství přesypových tvarů soustředěných na poměrně malé ploše je rokytenské chráněné území označováno za nejvýznamnější lokalitu navátých písků ve východním Polabí. 

Kontakt na obecní úřad: 
Petra Vrbatová, starostka obce 
Rokytno 21 
533 04 Sezemice 

telefon: +420 466 989 128 
e-mail: urad@rokytno.eu 
datová schránka: 94xa5a6