Aktuality z kraje

Semináři pro pracovníky samospráv 28. 5. 2020 od 1 ...
Seminář je určený pracovníkům samospráv, především odborů a oddělení školství na téma: Samospráva a společné vzdělávání - Novela Vyhlášky 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a Aktuality v oblasti fina ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 25.05.2020]

KVĚTEN v Železnohorském regionu
Máme před sebou jeden z nejkrásnějších měsíců v roce. Rádi vás pozveme do přírody Železných hor, která je v měsíci květnu nejsvěžejší a nejrozmanitější co se týče barev. Z důvodu koronavirové krize, kterou teď všichni zažíváme, jsou zrušeny všechny k ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 30.04.2020]

MAS RKH: Vyhlášení Výzvy MAS č. 13 z IROP
Dne 30. 4. 2020 byla vyhlášena 13.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-III z Integrovaného regionálního operačního programu. Tato výzva je vyhlášena na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2 ... [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 30.04.2020]

8. 5. 2020 bude Setkání Jeníčků a Mařenek u Perní ...
Tradiční Setkání Jeníčků a Mařenek u Perníkové chaloupky pod Kunětickou horou u Pardubic se uskuteční ve státní svátek 8. května 2020 od 10 do 16 hodin. Kvůli krizovému opatření proti šíření čínského moru bude ve velmi komorním duchu s účastí nejvýše ... [celý text] [Perníková chaloupka, zveřejněno 29.04.2020]

Zrušení dotačního programu "Podpora budování infra ...
Vážená paní, vážený pane, z pověření člena Rady Pardubického kraje René Živného Vám sděluji, že samospráva Pardubického kraje rozhodla na svém jednání dne 27. 4. 2020 usnesením č. R/2595/20 o zrušení dotačního programu Pk pro rok 2020 v oblasti c ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 28.04.2020]

Region Kunětické hory sobě!
Krizová situace nás naučila mnohému. Například tomu, že v některých ohledech je rozumné spoléhat sami na sebe. Protože silní lidé dělají silný region! [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 27.04.2020]

Online seminář pro podnikatele a živnostníky
dovolujeme si Vás pozvat na online seminář pro podnikatele a živnostníky, který se uskuteční 30. dubna 2020 od 15:00 hodin prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. Na semináři vám budou představeny aktuální finanční i nefinanční podpůrné nástroje pr ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 27.04.2020]

Harmonogram uvolnění podnikatelských a dalších čin ...
Připravili jsem pro vás přehled uvolňování podnikatelských a dalších činností. [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 27.04.2020]

Vládní návrh zákona o přímé pomoci OSVČ
Vážení držitelé regionálních značek a podnikatelé, poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona o přímé pomoci OSVČ, jejichž živnost byla zasažena omezeními v souvislosti s epidemií covid-19. [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 17.04.2020]

DUBEN v Železnohorském regionu
Dubnová pozvánka bude poznamenaná současnou světovou pandémií, které všichni čelíme a snažíme se s ní vyrovnat. I letošní Velikonoce budou trochu jiné, než na jaké jsme zvyklí. Přesto to jsou svátky jara, které přinesou radost dětem i dospělým. Únoro ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 01.04.2020]

Rokytno

Poloha:
Rokytno leží v Pardubické kotlině, 12 km od Pardubic. Obec je tvořena vícesídelními celky Rokytno, Bohumileč, Drahoš a Zástava.
Počet obyvatel: 748, rozloha: 1082 ha.

Historie:
V katastru obce Rokytno se rozvinulo již v pravěku intenzivní osídlení. Pozdější historickou zástavbu dokládají i některé nálezy, a to především bronzová liturgická nádobka s výlevkou a uchem ve tvaru lvíčka, která pochází ze 13. století. Byla objevena v 19. století při rozvážení pahorku "Na kopci" a v současné době je uložena v pardubickém muzeu. Historický název obce je odvozen od rokytí neboli vrboví. První písemný záznam pochází z roku 1436, kdy byl císař Zikmund přijat za českého krále a 21. září předal Diviši Bořkovi z Miletínka zástavní listinu na část majetku bývalého opatovického kláštera. V seznamu je uvedena také ves Rokytno.

Historické počátky obce Bohumileč nejsou přesně známy. Místní název vznikl složením slov Bohu - milý (Bohomilice - Bohumileč). Na počátku 15. století obec patřila k opatovickému klášteru a spolu s ním byla připojena k pardubickému panství. Obcí procházela formanská komunikace a vybíralo se zde clo. Osada Zástava vznikla v období reforem Josefa II. na místě obydlí stejnojmenného rolníka. Osada Drahoš byla založena za vlády císaře Josefa II. a od května 1782 postupně osídlována německými rolníky z Kladska a Dolního Slezska. Název Drahoš vznikl zkrácením původně osobního jména Drahoslav. Na starých mapách se vyskytuje německé jméno pro Derahoš, a to Maidorf. K základnímu osídlení Drahoše došlo v počtu dvanácti rodin během dvou let.

Současnost:
Obec Rokytno postupně dobudovala inženýrské sítě, je tu škola, lékař i další základní vybavenost. Rovněž se zde rozvíjí bohatá kulturní, sportovní a jiná zájmová činnost. Nemalý důraz je kladen i na ekologii, o čemž svědčí například rekultivace bývalé skládky odpadů.

Pamětihodnosti:
Střediskem kultury a vzdělanosti je místní základní škola, která v roce 1994 oslavila 200 let od svého založení. V průběhu staletí prošla různými změnami a přestavbami a do současné podoby byla přebudována roku 1996.

Přírodní zajímavosti:
Po pravé straně silnice z Rokytna do Býště se rozkládá chráněné území "písečné přesypy u Rokytna" o rozloze 7,19 ha. Je to lokalita přírodních písečných útvarů porostlých borovým lesem a sestává ze 14 vln různých tvarů a velikostí. Vzhledem k bohatství přesypových tvarů soustředěných na poměrně malé ploše je rokytenské chráněné území označováno za nejvýznamnější lokalitu navátých písků ve východním Polabí.

Kontakt na obecní úřad:

Petra Vrbatová, starostka obce
Rokytno 21
533 04 p. Sezemice

telefon: +420 466 989 128
e-mail: urad@rokytno.eu
datová schránka: 94xa5a6
web: www.rokytno.eu