Kostěnice

Poloha: 
Obec Kostěnice leží asi 15 km jihozápadně od Holic a 11 km od Pardubic, po obou stranách rušné silnice z Dašic do Hrochova Týnce. 

Historie: 
První písemná zpráva se zachovala z roku 1398. Název obce se někdy odvozuje od slova kostěnice, tedy vlastně kostnice, označující pravěké pohřebiště. Jiná varianta se dochovala v obecní kronice. Podle ní lze původ jména Kostěnice hledat ve slově host, německy Gast. Další možností je spojitost s osobním jménem Kosta, ale to už jsou pouze dohady. 

Současnost: 
Obec je dobře dostupná, protože přes ni vede hlavní železniční trať Praha – Česká Třebová, která byla vybudována v roce 1845. Občanům slouží obecní úřad, kulturní dům, knihovna, mateřská škola a sportovní hřiště a působí tu i řada místních spolků a sdružení. 

Pamětihodnosti: 
Uprostřed vesnice se nachází kaple Matky Boží z roku 1909, kterou 29. září 1991 znovuvysvětil královéhradecký biskup ThDr. Karel Otčenášek. Vedle kaple byl postaven pomník padlým v 1. světové válce, který byl odhalen v roce 1937. Při slavnosti byly vysázeny tři památné lípy, které tu rostou dodnes. 

Kontakt na obecní úřad: 
Václav Pulkrábek, starosta obce 
Kostěnice 8 
530 02 Pardubice 2 

telefon: +420 466 951 475 
e-mail: obec@kostenice.cz