Aktuality z kraje

Semináři pro pracovníky samospráv 28. 5. 2020 od 1 ...
Seminář je určený pracovníkům samospráv, především odborů a oddělení školství na téma: Samospráva a společné vzdělávání - Novela Vyhlášky 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a Aktuality v oblasti fina ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 25.05.2020]

KVĚTEN v Železnohorském regionu
Máme před sebou jeden z nejkrásnějších měsíců v roce. Rádi vás pozveme do přírody Železných hor, která je v měsíci květnu nejsvěžejší a nejrozmanitější co se týče barev. Z důvodu koronavirové krize, kterou teď všichni zažíváme, jsou zrušeny všechny k ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 30.04.2020]

MAS RKH: Vyhlášení Výzvy MAS č. 13 z IROP
Dne 30. 4. 2020 byla vyhlášena 13.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-III z Integrovaného regionálního operačního programu. Tato výzva je vyhlášena na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2 ... [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 30.04.2020]

8. 5. 2020 bude Setkání Jeníčků a Mařenek u Perní ...
Tradiční Setkání Jeníčků a Mařenek u Perníkové chaloupky pod Kunětickou horou u Pardubic se uskuteční ve státní svátek 8. května 2020 od 10 do 16 hodin. Kvůli krizovému opatření proti šíření čínského moru bude ve velmi komorním duchu s účastí nejvýše ... [celý text] [Perníková chaloupka, zveřejněno 29.04.2020]

Zrušení dotačního programu "Podpora budování infra ...
Vážená paní, vážený pane, z pověření člena Rady Pardubického kraje René Živného Vám sděluji, že samospráva Pardubického kraje rozhodla na svém jednání dne 27. 4. 2020 usnesením č. R/2595/20 o zrušení dotačního programu Pk pro rok 2020 v oblasti c ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 28.04.2020]

Region Kunětické hory sobě!
Krizová situace nás naučila mnohému. Například tomu, že v některých ohledech je rozumné spoléhat sami na sebe. Protože silní lidé dělají silný region! [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 27.04.2020]

Online seminář pro podnikatele a živnostníky
dovolujeme si Vás pozvat na online seminář pro podnikatele a živnostníky, který se uskuteční 30. dubna 2020 od 15:00 hodin prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. Na semináři vám budou představeny aktuální finanční i nefinanční podpůrné nástroje pr ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 27.04.2020]

Harmonogram uvolnění podnikatelských a dalších čin ...
Připravili jsem pro vás přehled uvolňování podnikatelských a dalších činností. [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 27.04.2020]

Vládní návrh zákona o přímé pomoci OSVČ
Vážení držitelé regionálních značek a podnikatelé, poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona o přímé pomoci OSVČ, jejichž živnost byla zasažena omezeními v souvislosti s epidemií covid-19. [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 17.04.2020]

DUBEN v Železnohorském regionu
Dubnová pozvánka bude poznamenaná současnou světovou pandémií, které všichni čelíme a snažíme se s ní vyrovnat. I letošní Velikonoce budou trochu jiné, než na jaké jsme zvyklí. Přesto to jsou svátky jara, které přinesou radost dětem i dospělým. Únoro ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 01.04.2020]

Choteč

Poloha:
Choteč je vzdálena asi 10 km jihovýchodně od Pardubic.
Počet obyvatel: 291, rozloha: 416 ha.

Historie:
První písemné zmínky sahají do 90. let 14. století. První zpráva z roku 1394 uvádí, že Čeněk z Chodče prodal část svého majetku sezemickému klášteru a v roce 1407 učinil totéž i Martin z Chodče. Po zániku kláštera (1421) připadla zmíněná část obce Diviši Bořkovi z Miletína a na konci 15. století se pak stala součástí panství Pernštejnů. Jiná část Chotče často měnila majitele, až roku 1551 ji Markvart Slepotický spolu se sousedními Časy prodal Pernštejnům. Tím bylo celé území spojeno v jedno panství, které na konci 16. století čítalo 16 usedlostí. Původ jména obce je odvozován od lidové podoby osobního jména Chodec, zkráceně Choč.

Současnost:
Obec má velmi dobrou dopravní obslužnost i občanskou vybavenost. V opravené budově bývalého kulturního domu je sídlo obecního úřadu, nachází se zde i místní knihovna, mandl a společenská místnost. Není divu, že zde roste zájem o stavbu rodinných domů.

Pamětihodnosti:
Do současné doby se zachovala dřevěná zvonice v centru obce krytá šindelem, mramorový křížek na pískovcovém soklu a pískovcový kříž z r. 1849.

Zajímavosti:
K místním zajímavostem patří, že Choteč je od nepaměti každoročně domovem čápa bílého.

Kontakt na obecní úřad:

Martin Chvojka, starosta obce
Choteč 34
533 04 pošta Sezemice

telefon: +420 466 930 398
e-mail: obec.chotec@volny.cz
web: http://www.chotec.webz.cz