Choteč

Poloha: 
Choteč je vzdálena asi 10 km jihovýchodně od Pardubic. 

Historie: 
První písemné zmínky sahají do 90. let 14. století. První zpráva z roku 1394 uvádí, že Čeněk z Chodče prodal část svého majetku sezemickému klášteru a v roce 1407 učinil totéž i Martin z Chodče. Po zániku kláštera (1421) připadla zmíněná část obce Diviši Bořkovi z Miletína a na konci 15. století se pak stala součástí panství Pernštejnů. Jiná část Chotče často měnila majitele, až roku 1551 ji Markvart Slepotický spolu se sousedními Časy prodal Pernštejnům. Tím bylo celé území spojeno v jedno panství, které na konci 16. století čítalo 16 usedlostí. Původ jména obce je odvozován od lidové podoby osobního jména Chodec, zkráceně Choč. 

Současnost: 
Obec má velmi dobrou dopravní obslužnost i občanskou vybavenost. V opravené budově bývalého kulturního domu je sídlo obecního úřadu, nachází se zde i místní knihovna, mandl a společenská místnost. Není divu, že zde roste zájem o stavbu rodinných domů. 

Pamětihodnosti: 
Do současné doby se zachovala dřevěná zvonice v centru obce krytá šindelem, mramorový křížek na pískovcovém soklu a pískovcový kříž z roku 1849. 

Zajímavosti: 
K místním zajímavostem patří, že Choteč je od nepaměti každoročně domovem čápa bílého. 

Kontakt na obecní úřad: 
Martin Chvojka, starosta obce 
Choteč 34 
533 04 Sezemice 

telefon: +420 466 930 398 
e-mail: obec.chotec@volny.cz