Dašice

Poloha: 
Dašice leží asi 10 km východně od Pardubic, při obou březích řeky Loučné. 

Historie: 
Dašice patří mezi historická města a obce východních Čech. Jejich jméno se odvozuje od zakladatele Daše nebo Daška či od jeho čeledi, nazývané Dašici. Ves tohoto jména se poprvé připomíná roku 1318 a rozkládala se kolem vodní tvrze. V roce 1507 získal dašické panství Vilém z Pernštejna a připojil je k panství pardubickému. Právě za Pernštejnů byly v okolí Dašic založeny četné rybníky, které byly ale za císaře Josefa II. zrušeny a pozemky dány roku 1784 německým a slezským vystěhovalcům. Tak vznikly nové osady Moravánky, Velkolánské a Malolánské. K dašické farnosti náležely kdysi i osady Komárov, Lány, Zminný, Žižín, Kostěnice, Hostovice, Mnětice a Práchovice. Dnes k městu Dašice patří už jen Práchovice, Zminný, Velkolánské a Malolánské. Osada Zminný byla osídlena již v pradávné minulosti. 

Současnost: 
Dašice se dnes mohou pochlubit městskou památkovou zónou, jejímž centrem je velké, lehce lichoběžníkové náměstí o rozloze 1,2 ha, které bylo v nedávné době komplexně zrekonstruováno podle projektu Ing. architekta J. Navrátila. Celá oprava trvala 14 měsíců a náměstí bylo slavnostně otevřeno v září roku 1997. 

Pamětihodnosti: 
Jednou z nejvýznamnějších památek je barokní farní chrám Narození Panny Marie pocházející původně z roku 1548. Na centrálním náměstí s historickými měšťanskými domy se nachází barokní kříž (1782) a socha sv. Jana Nepomuckého (1739). Nedaleko radnice vybudované roku 1855 stávaly u kašny váhy s košem a máchadlo pro nepoctivé pekaře, pranýř s kruhem pro nevěstky a zloděje a kláda pro neposlušné a výtržníky. Velmi zajímavou historickou památkou je novorenesanční objekt vodního mlýna, ve kterém již 70 let téměř bez přerušení pracují dvě ležaté Francisovy turbíny. Dašice se mohou pochlubit i téměř stodvacetiletou tradicí veřejného knihovnictví. V roce 1882 byla tehdejším spolkem "Hálek" založena v Dašicích první veřejná knihovna, která funguje až do současnosti. 

Kontakt na městský úřad: 
Mgr. Petr Zikmund, starosta města 
Městský úřad Dašice 
Komenského 25 
533 03 Dašice 

telefon: +420 466 799 411 
e-mail: mesto@dasice.cz