Časy

Poloha:
Časy leží poněkud stranou od silnice z Pardubic do Holic, pár kilometrů za Sezemicemi.

Historie:
Nejstarší stopy po osídlení okolního území pocházejí již z mladší doby kamenné, ale první zpráva o osadě je až ze začátku 16. století. Podle ní je jisté, že alespoň její část tehdy náležela k majetku někdejšího ženského cisterciáckého kláštera v Sezemicích. Největšího rozkvětu ale dosáhly Časy za pánů z Pernštejna, kdy byly v blízkosti k chovným účelům vybudovány rybníky Markvart a Labská. Název obce Časy je odvozen od osobního jména a označoval osadu obývanou rodinou Časových.

Současnost:
Obec se po volbách v roce 1990 osamostatnila a má opět vlastní obecní úřad i zastupitelstvo, které se úspěšně stará o její zvelebování.

Pamětihodnosti:
K místním památkám patří návesní kříž a zvonička z poloviny 18. století.

Kontakt na obecní úřad:
Zdeněk Seidl, starosta obce
Obecní úřad Časy
Časy 31
534 01 Holice v Čechách

telefon: +420 466 930 386
e-mail: obec.casy@volny.cz
web: www.obeccasy.cz