První ročník soutěže TouristPropag již má od čtvrtečního večera své vítěze

22. dubna večer byli na slavnostním Galavečeru vyhlášeni první vítězové soutěžní přehlídky tištěných turisticko-propagačních materiálů ToutistPropag. Organizátorem soutěže je obecně prospěšná společnost Zlatý pruh Polabí. Partnery soutěže jsou Asociace turistických informačních center, Středočeský kraj, Výstaviště Lysá nad Labem, Fórum cestovního ruchu a časopis Kam po Česku.
Celkem 118 soutěžících, mezi kterými nechyběl ani Železnohorský region se svým stolním kalendářem pro rok 2016, zaslalo své matriály do deseti kategorií. Slavnostní předání se uskutečnilo na Výstavišti Lysá nad Labem v rámci výstavy Regiony České republiky. Tabulku oceněných přikládáme do zprávy níže. Vítěze vybírala šestičlenná odborná porota a neměla to lehké, protože se sešlo celkem 185 produktů. Vybíralo se systémem bodování ve škále 1 – 5, kdy 5 bodů bylo nejvyšší ohodnocení.

Kromě tří oceněných v každé kategorii byly uděleny také zvláštní ceny: ceny Výstaviště Lysá nad Labem pro město Milovice, cena náměstka hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Mgr. Karla Horčičky pro město Slaný a cena Zlatého pruhu Polabí o.p.s. pro společnost SP Praha.

Své vítěze bude vybírat i laická veřejnost. Během výstavy Regiony České republiky budou moci všichni návštěvníci výstaviště v Lysé nad Labem pomocí hlasovacího lístku vybírat v každé kategorii ten materiál, který se jim bude líbit nejvíce. Cenu veřejnosti obdržela společnost SP Praha s katalogem lodních výletů a byla předána v neděli 24. dubna ve 14 hodin na Výstavišti Lysá nad Labem. Motivací k hlasování pro návštěvníky bylo roční předplatné turistického dvouměsíčníku Kam po Česku, Poukaz na plavbu obytnou lodí po Labi a vstupné do ZOO Chleby. Výherkyně jsou tři ženy a to paní Martina Žbánková I. cena, Eva Poláčková II. cena a Hana Šandová III. cena.

Ředitel obecně prospěšné společnosti Zlatý pruh Polabí Pavel Hlaváč věří, že tento první ročník odstartoval novou tradici soutěžní přehlídky v oblasti propagačních materiálů zaměřených na cestovní ruch. „Doufám, že snaha vydavatelů zvítězit v této celorepublikové soutěži, pomůže ke zkvalitnění letáků po obsahové i vizuální stránce a našim k turistům se tak ve výsledku dostane kvalitnější služba, jednoduše výmluvnější leták“, řekl s tím, že i TouristPropag se musí poučit z nedostatků, které první ročník nesl a směřovat ke svému cíli: stát se prestižní přehlídkou tištěných turisticko-propagačních materiálů s prestižní cenou.