Memorandum o vzájemné spolupráce podepsáno

MAS Železnohorský region stvrdila svým zastoupením a podpisem místopředsedy memorandum o vzájemné spolupráci v rámci Hradecko-pardubické aglomerace. Tímto aktem se otevírá možnost čerpání finančních prostředků na rozvoj této aglomerace jejíž součástí je i část území MAS Železnohorský region. K podpisu memoranda o spolupráci do roku 2023 došlo dne 30. června 2015 na hradě Kunětická hora.