Aktuality z kraje

Probíhá aktualizace strategie MAS Region K ...
Věděli jste, že probíhá aktualizace strategie MAS Region Kunětické hory, aby MAS mohla podpořit Vaše projekty i v letech 2021-2027? Záleží vám na rozvoji regionu, ve kterém žijete? Chcete realizovat zajímavý projekt? Zajímá vás činnost MAS? Není vám ... [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 22.09.2020]

Série seminářů pro regionální výrobce
Vážení držitelé regionálních značek, rádi předáváme další sérii nabídek z Asociace malých a středních podniků a živnostníků. [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 21.09.2020]

Aktivně ke štěstí a spokojenosti - informační schů ...
Zveme Vás na informační schůzku k projektu Aktivně ke štěstí a spokojenosti. [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 15.09.2020]

COVID–Ubytování
Ministerstvo pro místní rozvoj spouští další kompenzační program - COVID–Ubytování. Je určen pro provozovatele ubytování, kteří byli na jaře zasaženi omezeními v souvislosti s epidemií covid-19. [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 10.09.2020]

MAS RKH: Vyhlášení Výzvy MAS č. 14 z IROP
Dne 3. 9. 2020 byla vyhlášena 14.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-IV z Integrovaného regionálního operačního programu. Tato výzva je vyhlášena na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-202 ... [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 03.09.2020]

ZÁŘÍ v Železnohorském regionu
Měsíc září se nese v duchu začátku nového školního roku. Nástup do lavic můžete dětem zpříjemnit společným výletem nebo procházkou v přírodě zakončenou něčím dobrým na zub. V pozvánce na září vás chceme upozornit na nevšední kavárnu otevřenou začátke ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 31.08.2020]

SRPEN v Železnohorském regionu
A máme tu se srpnem druhou půlku prázdnin. Vybrali jsme pro vás dvě prázdninová zastavení. Jednu ostrou podívanou v Úherčicích, a i když je do Vánoc ještě daleko, do Horního Bradla můžete přijet obdivovat křehkou krásu. [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 30.07.2020]

Aktivně ke Štěstí
Chcete získat práci, co vás bude bavit? Nebo zahájit podnikání? [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 30.07.2020]

Výjezdní pracovní seminář: obce, mikroregiony a MA ...
Jménem pana předsedy SO Za Letištěm – realizátor projektu RŠOV, VN KONZULT, s.r.o. a ve spolupráci s MAS Železnohorský region, z.s. si Vás dovolujeme pozvatu na tradiční výjezdní vzdělávací seminář. Tentokrát do České Kanady v termínu 16.-18.9.2020. ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 09.07.2020]

Červenec v Železnohorském regionu
máme tu prázdniny! I ty budou z důvodu koronaviru jiné než obvykle. Spousty rodin dá letos přednost domácí dovolené. Na toulkách po Železnohorském regionu můžete natrefi t na informační domek tzv. infopoint. Na možné výlety a akce se nechte inspirova ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 30.06.2020]

Cyklotrasa č. 4 v okolí Pardubic

Mapa cyklotrasy (po kliknutí se zobrazí ve větším formátu)
Mapa cyklotrasy (po kliknutí se zobrazí ve větším formátu)
Trasa začíná, stejně jako předcházející, u zdymadla v Labské ulici. Přejedeme lávku přes zdymadlo a jedeme ulicí Kunětickou k restauraci U Josefa, zde odbočíme mírně vlevo do ulice K Cihelně, kterou se dostaneme ke křižovatce Hradecká a Poděbradská. Na vyznačeném přejezdu překonáme silnici na Hradec a napojíme se cyklostezku. Po této stezce pokračujeme přes Trnovou, okolo Globusu na nadjezd v Doubravici. Pod nadjezdem odbočíme vpravo a jedeme do obce Doubravice. Za obcí odbočíme vpravo na lesní cestu po které pokračujeme směrem na Stéblovou. Křížíme silnici Pohránov Srch a po polní cestě dále pokračujeme do Stéblové. Za obcí Stéblová vjedeme na lesní cestu, po které se asi po 1 km jízdy dostaneme k rekreačnímu písníku. Chceme-li dále pokračovat po naznačené trase, pojedeme asi 300 m po silnici směrem na Ždánice a pak odbočíme vlevo na lesní cestu. Míjíme písníky, kde probíhá těžba a pokračujeme stále rovně po lesní cestě. Cesta je přímá, má povrch zpevněný štěrkopískem a je sjízdná i pro motorová vozidla. Přibližně po 2 km jízdy dojedeme na rozcestí , kde odbočíme vpravo a stále pokračujeme po této zpevněné cestě. Ostatní cesty, které do této hlavní cesty ústí mají jiný povrch a zjevně jsou méně používány. Po dalším asi 1 km jízdy vyjedeme z lesa, míjíme další písník s těžbou a po průjezdu menším lesem vyjíždíme po krátké panelové cestě do svahu k silnici. Zde odbočíme vlevo a jedeme po silnici přibližně kilometr až na nejbližší křižovatku, kde odbočíme vpravo a míříme k bráně oploceného areálu. Před bránou odbočíme vpravo a vjedeme na asfaltovanou cyklostezku po které celý oplocený areál objedeme. Po křížení stezky s Rajskou strouhou odbočíme vpravo na modrou turistickou značku a po ní pokračujeme až na okraj města Lázně Bohdaneč. V Bohdanči zamíříme ke stanovišti autobusů, tam odbočíme vlevo a jedeme po místní komunikaci mezi rodinnými domky ke hřbitovu. U hřbitova se napojíme na asfaltovou silničku, která nás zavede podél zahrádkářské osady do Černé u Bohdanče. Tam odbočíme vpravo na silnici a projíždíme obcí. Za budovou obecního úřadu odbočíme vlevo k rybníku, objedeme jej po hrázi a za rybníkem se napojíme na asfaltovou polní cestu, po které dojedeme do Živanic. Živanice projedeme po místních komunikacích a za obcí odbočíme vlevo na hlavní silnici. Po ní pokračujeme asi kilometr na nejbližší křižovatku, kde u osamělého stavení odbočíme na vedlejší silnici vedoucí do Mělic. Po průjezdu lesem asi po 1 km míjíme rekreační písník. Chceme-li dále pokračovat po naznačené trase do Pardubic, pokračujeme do obce Mělice, kterou projedeme a odbočíme vlevo na most přes Labe. Přejedeme řeku a za mostem sjedeme vlevo na okraj tržiště a pokračujeme po břehu Labe . Po několika stech metrech přejedeme po mostě potok Strúha, který se zde vlévá do Labe a po vyjeté cestě v lukách míříme k železniční trati. Podjedeme trať a dáme se vlevo a po polní cestě míříme do svahu k lesu. V lese pokračujeme po lesní cestě, která asi po kilometru vyústí na silnici proti rozvodně. Zde odbočíme vlevo a jedeme po vedlejší silnici přes Opočinek, Lány na Důlku a Srnojedy . Asi po 3 km jízdy přes tyto obce dojedeme k přejezdu přes trať ve Svítkově. Před přejezdem odbočíme vlevo a míříme na vysoký most přes Labe směrem na Rosice. Za mostem odbočíme vpravo a po břehu jedeme směrem k železničnímu mostu přes Labe. Pod ním se napojíme na cyklistickou stezku a po ní pokračujeme k mostu v ulici kpt. Bartoše. Most přejedeme a za ním odbočíme vlevo a opět po cyklistické stezce jedeme po břehu řeky. U restaurace v sídlišti Závodu Míru stezka odbočuje, ale my pokračujeme dále po pěšině po břehu Labe. Podjedeme most Pavla Wonky a vyjedeme na parkovišti za zimním stadionem a pokračujeme ještě asi půl kilometru k východišti trasy ke zdymadlu v Labské ulici.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Luděk Šorm
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby
Česko (CZ)
tel: (+420) 466 612 474
(+420) 602 413 134 - ředitel

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

PRŮBĚH CYKLOTRASY

DALŠÍ INFORMACE: http://www.pardubice.net

Typ záznamu: Cyklotrasa
AKTUALIZACE: Luděk Šorm (KAM NA PARDUBICKU s.r.o.) org. 2, 17.02.2003 v 21:26 hodin