Kunětice [ Město nebo obec ]

Je to jedna z nejstarších obcí Pardubicka, leží asi 8 km od Pardubic v blízkosti Kunětické hory. První dochovaná písemná zmínka je z r. 1353. Ale četné žárové hroby i zbytky staveb ukazují na osídlení již v mladší době kamenné.

Kunětice patřily původně k majetku opatovického kláštera, později panství střídalo různé majitele. Dominantou obce je kostel sv. Bartoloměje. Vznikl jako románský kostelík v 11. stol. a byl přestavěn v gotickém slohu. Po stranách oblouků kostelní lodi je část dochovaných fresek z dob Karla IV. Na návsi stojí budova školy, postavená v r. 1882. Pro nedostatek žáků ukončila činnost v r. 1982. V budově je nyní kancelář obecního úřadu. Před školou je socha sv. Jana Nepomuckého - národní kulturní památka. Technickou památkou je vojenský most přes řeku Labe. Byl postaven v r. 1947 z prostředků UNRRA, čímž zanikl dosavadní převoz.

V současnosti v obci žije 230 obyvatel a má 99 popisných čísel. Obecní úřad nově pracuje od r. 1990. Od té doby zde byl zbudován vodovod, zaveden plyn, vybudována nová silnice, upravena náves a ostatní komunikace opraveny. V minulosti pracovaly v obci občanské spolky jako Tělovýchovná jednota, Sokol, Československý červený kříž apod. Nyní však aktivně pracuje pouze Sbor dobrovolných hasičů, který má mnohaletou tradici a v obci pořádá spoustu sportovních a společenských akcí. V r. 2001 oslavili 115 let činnosti. Už v minulém století zde byla založena kampelička. Budova spořitelního spolku byla postavena v r. 1938. Nyní je v ní prodejna se smíšeným zbožím. Hostinec Na převoze je se svou terasou oblíbenou zastávkou turistů a cyklistů z měst a okolí. V brzké době by mělo být na břehu Labe vystavěno přístaviště pro plánovanou výletní loď Pardubické plavební společnosti.

Na katastrálním území obce je postaveno mnoho rekreačních chat a zahrádkářských kolonií.


Obec Kunětice na úpatí Kunětické hory a břehu Labe, místo pravěkého osídlení, archeologické nálezy lužické a slezsko-platěnické kultury (lokality Na Okrouhlici, Na Kovárně a U Kostela), nález výrobny ručních mlýn z období keltského osídlení. Nálezy hradištních kostrových pohřebišť. Sakristie kostela sv.Bartoloměje je tvořena původní malou románskou svatyní. Vlastní kostel je vrcholně gotický ze 14. století. Po požáru r. 1794 byl novogoticky restaurován r.1897 Fr. Schmoranzem, který též přistavěl věž.

Architektonicky cenná čtvercová loď s hvězdicovitou klenbou na středním pilíři, zbytky gotických nástěnných maleb ze 14. století. Renesanční náhrobky.

Plní funkci základního stupně územní samosprávy a v různé míře je také vykonavatelem státní správy.

PŮSOBÍ NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ:

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 2, 14.09.2021 v 10:15 hodin