Z kalendáře akcí na území kraje

Vyhledat akci ]

Akce, jež končí za více než 2 dny:

01.10.2023 od 14:00 (Ne):
Náhledové foto: Vítání občánků

Vítání občánků

Dne 1. 10. 2023 od 14. 00 hod v sále Obecním domě Časy proběhne akce: "Vítání občánků" se zápisem do Kroniky narozených dětí v obci Časy. Pozvánky budou rodičům dětí osobně předány.
Časy: Sál v Obecním domě [Společenské setkání]