Slepotice

Poloha: 
Slepotice leží asi 15 km jihovýchodně od Pardubic, poblíž toku řeky Loučné. 

Historie: 
Ves byla zřejmě osídlena již v 11. století. První písemná zpráva je ale až z roku 1318, kdy se jako její držitel uvádí Vilém z Lysec a ze Slepotic. Roku 1510 je zde poprvé doložena tvrz, která však časem přestala plnit svou funkci a zanikla. Od roku 1570 náležely Slepotice k pardubickému panství. 

Současnost: 
Správní území obce tvoří také přilehlé osady Lipec, Nové Holešovice a Bělešovice. Místním občanům slouží prodejna smíšeného zboží, kulturní dům s knihovnou, mateřská škola i koupaliště. Díky svému příjemnému prostředí je část domů využívána jako rekreační chalupy. 

Pamětihodnosti: 
Dominantou obce je kostel Povýšení svatého Kříže, který je v soupisu far uváděn již roku 1350. Původně byl dřevěný, teprve v roce 1818 získal zděnou podobu. Na vnější severní straně kostela jsou umístěny pískovcové náhrobky rytířů ze Slepotic. Jeho celková oprava byla provedena v letech 1997-2000. 

Kontakt na obecní úřad: 
Jana Bořková, starostka obce 
Obecní úřad 
Slepotice 101 
530 02 Pardubice 

telefon: +420 734 620 983
e-mail: obec.slepotice@centrum.cz