Aktuality z kraje

Semináři pro pracovníky samospráv 28. 5. 2020 od 1 ...
Seminář je určený pracovníkům samospráv, především odborů a oddělení školství na téma: Samospráva a společné vzdělávání - Novela Vyhlášky 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a Aktuality v oblasti fina ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 25.05.2020]

KVĚTEN v Železnohorském regionu
Máme před sebou jeden z nejkrásnějších měsíců v roce. Rádi vás pozveme do přírody Železných hor, která je v měsíci květnu nejsvěžejší a nejrozmanitější co se týče barev. Z důvodu koronavirové krize, kterou teď všichni zažíváme, jsou zrušeny všechny k ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 30.04.2020]

MAS RKH: Vyhlášení Výzvy MAS č. 13 z IROP
Dne 30. 4. 2020 byla vyhlášena 13.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-III z Integrovaného regionálního operačního programu. Tato výzva je vyhlášena na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2 ... [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 30.04.2020]

8. 5. 2020 bude Setkání Jeníčků a Mařenek u Perní ...
Tradiční Setkání Jeníčků a Mařenek u Perníkové chaloupky pod Kunětickou horou u Pardubic se uskuteční ve státní svátek 8. května 2020 od 10 do 16 hodin. Kvůli krizovému opatření proti šíření čínského moru bude ve velmi komorním duchu s účastí nejvýše ... [celý text] [Perníková chaloupka, zveřejněno 29.04.2020]

Zrušení dotačního programu "Podpora budování infra ...
Vážená paní, vážený pane, z pověření člena Rady Pardubického kraje René Živného Vám sděluji, že samospráva Pardubického kraje rozhodla na svém jednání dne 27. 4. 2020 usnesením č. R/2595/20 o zrušení dotačního programu Pk pro rok 2020 v oblasti c ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 28.04.2020]

Region Kunětické hory sobě!
Krizová situace nás naučila mnohému. Například tomu, že v některých ohledech je rozumné spoléhat sami na sebe. Protože silní lidé dělají silný region! [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 27.04.2020]

Online seminář pro podnikatele a živnostníky
dovolujeme si Vás pozvat na online seminář pro podnikatele a živnostníky, který se uskuteční 30. dubna 2020 od 15:00 hodin prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. Na semináři vám budou představeny aktuální finanční i nefinanční podpůrné nástroje pr ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 27.04.2020]

Harmonogram uvolnění podnikatelských a dalších čin ...
Připravili jsem pro vás přehled uvolňování podnikatelských a dalších činností. [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 27.04.2020]

Vládní návrh zákona o přímé pomoci OSVČ
Vážení držitelé regionálních značek a podnikatelé, poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona o přímé pomoci OSVČ, jejichž živnost byla zasažena omezeními v souvislosti s epidemií covid-19. [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 17.04.2020]

DUBEN v Železnohorském regionu
Dubnová pozvánka bude poznamenaná současnou světovou pandémií, které všichni čelíme a snažíme se s ní vyrovnat. I letošní Velikonoce budou trochu jiné, než na jaké jsme zvyklí. Přesto to jsou svátky jara, které přinesou radost dětem i dospělým. Únoro ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 01.04.2020]

Chvojenec

Poloha:
Obec Chvojenec se nachází asi 12 km východně od Hradce Králové, směrem na Holice, na důležité mezinárodní silnici 1/35. Náleží do Pardubického kraje.

Chvojenec je součástí tří svazků - Dobrovolného svazku obcí Holicka, Svazku obcí Loučná a Svazku obcí Rokytno-Chvojenec. Pověřenou obcí je město Holice.

Počet obyvatel: 704, rozloha: 991 ha.

Historie:
První písemná zmínka pochází z roku 1336, kdy král Jan Lucemburský zastavil ze svého majetku tvrz a městečko Chvojno s přilehlými osadami, tedy i s "Chvojenci Nízkými". Tvrz se bohužel do současné doby nedochovala.

Významné postavy minulosti:
Mirko Eliáš - malíř, sochař, básník, herec, narodil se v Chocni, pobýval ve Chvojenci a je pochován na zdejším hřbitově.
Eduard Navrátil – učitel, knihovník, spisovatel, sokolský pracovník a redaktor, působil ve Chvojenci.
Ladislav Urban – učitel, vynikající obecní kronikář, veřejný činitel. Působil ve Chvojenci jako učitel a kronikář od roku 1927.

Současnost:
Obec se přirozeně rozrůstá. Ze současného počtu 704 obyvatel je 159 do osmnácti let a 135 starších šedesáti let. V obci je mateřská škola, kde je umístěno 27 dětí.

Posedět lze v Motorestu nebo v občerstvení na fotbalovém hřišti, kde máte možnost sledovat mládežnické i okresní fotbalové zápasy. V letošním roce byla dokončena tlaková kanalizace a v celé obci je tak zajištěna základní infrastruktura. V současné době se pracuje na protipovodňových opatřeních, pozemkových úpravách, změnách územního plánu a výstavbě chodníků v celé obci.

Pracovní příležitosti naleznete v zemědělském družstvu v živočišné a rostlinné výrobě. Jinak je zde také několik drobných živnostníků a zemědělců. Obec stále rozděluje do dvou částí důležitá silnice první třídy 1/35 a výstavba nové rychlostní silnice R35 je stále oddalována. Pro obec je to veliká zátěž a nebezpečí, především pro děti a starší občany.

Obecní spolky:
TJ Sokol Chvojenec – v letošním roce 4 fotbalová mužstva ( A, B, dorost a elévové 6-8).
Sbor dobrovolných hasičů – aktivní složka obce, zabývá se protipožární prevencí a pomáhá při kulturních a společenských akcích.
MS Žernov – parta chlapů, kteří mají rádi les a vše co s ním souvisí.

Kontakt na obecní úřad:

Jaroslava Píšová, starostka obce
Chvojenec 30
534 01 Holice v Čechách

telefon/fax: +420 466 989 186
e-mail: obec@chvojenec.cz
web: http://www.chvojenec.cz