Býšť

Poloha: 
Obec Býšť se nachází 10 km jihovýchodně od Hradce Králové, na křižovatce silnic Hradec Králové–Holice a Pardubice–Třebechovice pod Orebem. Skládá se ze čtyř katastrálních území: Býště, Bělečka, Hoděšovic a Hrachovišť. 

Historie: 
První písemná zmínka o obci je z roku 1360, kdy patřila vladyckému rodu z Černčic. Dalšími vlastníky Býště byli Jan ze Šternberka a bratři Arnošt, Chval, Mikuláš a Kryštof z Leskovce, kteří ji roku 1508 prodali Vilémovi z Pernštejna, tehdejšímu majiteli pardubického panství. 

Současnost: 
Díky rozsáhlé bytové výstavbě na území obce vyrostly nové rodinné domy a s nimi se rozrostla i populace obce. Obec se díky své poloze a nádherné přírodě v okolí stala cílem řady rekreantů, kteří zde naleznou krásnou přírodu, čistý vzduch a klidné prostředí. V roce 1996 zvítězila obec Býšť v krajském (regionálním) kole hodnocení obcí Východočeského kraje. V roce 2006 získala Obecní knihovna v Býšti státní cenu Knihovna roku 2006. O kulturní vyžití se stará Sbor dobrovolných hasičů v Býšti, Myslivecké sdružení, TJ Sokol Býšť a Svaz zahrádkářů v Býšti. K dispozici je kulturní dům a několik sportovišť. 

Pamětihodnosti: 
Dominantou obce je kostel sv. Jiří, pocházející z roku 1360. Nynější barokní podobu získal kostel v roce 1823. 

Zajímavosti: 
Nejvýznamnějším rodákem a čestným občanem obce je hudební skladatel Eduard Nápravník. Narodil se v roce 1839 a byl dirigentem a ředitelem Carské opery v Petrohradě. U příležitosti 160. výročí jeho narození byla odhalena pamětní deska v budově základní školy. 


Kontakt na obecní úřad: 
Romana Petříková, starostka obce 
Býšť 133 
533 22 Býšť 

telefon: +420 466 989 034 
mobil: +420 720 033 820 
e-mail: starostka@byst.cz