Aktuality z kraje

Semináři pro pracovníky samospráv 28. 5. 2020 od 1 ...
Seminář je určený pracovníkům samospráv, především odborů a oddělení školství na téma: Samospráva a společné vzdělávání - Novela Vyhlášky 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a Aktuality v oblasti fina ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 25.05.2020]

KVĚTEN v Železnohorském regionu
Máme před sebou jeden z nejkrásnějších měsíců v roce. Rádi vás pozveme do přírody Železných hor, která je v měsíci květnu nejsvěžejší a nejrozmanitější co se týče barev. Z důvodu koronavirové krize, kterou teď všichni zažíváme, jsou zrušeny všechny k ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 30.04.2020]

MAS RKH: Vyhlášení Výzvy MAS č. 13 z IROP
Dne 30. 4. 2020 byla vyhlášena 13.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-III z Integrovaného regionálního operačního programu. Tato výzva je vyhlášena na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2 ... [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 30.04.2020]

8. 5. 2020 bude Setkání Jeníčků a Mařenek u Perní ...
Tradiční Setkání Jeníčků a Mařenek u Perníkové chaloupky pod Kunětickou horou u Pardubic se uskuteční ve státní svátek 8. května 2020 od 10 do 16 hodin. Kvůli krizovému opatření proti šíření čínského moru bude ve velmi komorním duchu s účastí nejvýše ... [celý text] [Perníková chaloupka, zveřejněno 29.04.2020]

Zrušení dotačního programu "Podpora budování infra ...
Vážená paní, vážený pane, z pověření člena Rady Pardubického kraje René Živného Vám sděluji, že samospráva Pardubického kraje rozhodla na svém jednání dne 27. 4. 2020 usnesením č. R/2595/20 o zrušení dotačního programu Pk pro rok 2020 v oblasti c ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 28.04.2020]

Region Kunětické hory sobě!
Krizová situace nás naučila mnohému. Například tomu, že v některých ohledech je rozumné spoléhat sami na sebe. Protože silní lidé dělají silný region! [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 27.04.2020]

Online seminář pro podnikatele a živnostníky
dovolujeme si Vás pozvat na online seminář pro podnikatele a živnostníky, který se uskuteční 30. dubna 2020 od 15:00 hodin prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. Na semináři vám budou představeny aktuální finanční i nefinanční podpůrné nástroje pr ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 27.04.2020]

Harmonogram uvolnění podnikatelských a dalších čin ...
Připravili jsem pro vás přehled uvolňování podnikatelských a dalších činností. [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 27.04.2020]

Vládní návrh zákona o přímé pomoci OSVČ
Vážení držitelé regionálních značek a podnikatelé, poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona o přímé pomoci OSVČ, jejichž živnost byla zasažena omezeními v souvislosti s epidemií covid-19. [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 17.04.2020]

DUBEN v Železnohorském regionu
Dubnová pozvánka bude poznamenaná současnou světovou pandémií, které všichni čelíme a snažíme se s ní vyrovnat. I letošní Velikonoce budou trochu jiné, než na jaké jsme zvyklí. Přesto to jsou svátky jara, které přinesou radost dětem i dospělým. Únoro ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 01.04.2020]

Slavnosti perníku pro děti

aneb co je pro menší návštěvníky tuto sobotu
od 10 do 18 hodin na pardubickém zámku přichystáno?

Loupání perníčků z Perníkové chaloupky

Každé dítě, které přijde včas, si bude moci uloupnout perníček z perníkové chaloupky. Perníková chaloupka bude díky Agentuře Tradice pokryta perníkovými cihlami a pokud děti splní jednoduchý úkol, budou si smět za dohledu Baby Jagy uloupnout perníček. Včasný příchod je důležitý, protože jakmile bude chaloupka oloupána, Baba Jaga bude nasupená a nikoho k chaloupce nepustí. Důvěrné zprávy však hovoří o tom, že perníkových cihel je více než osm set a tak se určitě na hodně dětí dostane.

Zdobení perníčků

Ve stánku Střední průmyslové školy potravinářské technologie si děti budou moci pod vedením zkušené cukrářky vyzkoušet zdobení perníčků.

Kurzy Baby Jagy v sedání na lopatu

Akreditovaná lektorka Baba Jaga bude u Perníkové chaloupky provádět přezkoušení v dovednosti sedání na lopatu - na základě toho bude úspěšným asolventům vydáno osvědčení o této rekvalifikaci.

Malování perníkové chaloupky

Kdo bude mít chuť, může vytvořit obrázek Perníkové chaloupky do Perníkové galerie, výtvarné práce budou v rámci slavností vystaveny, každý malíř obdrží sladkou odměnu.

Soutěž o nejrychlejšího jedlíka perníku

Ti, kdo znají program slavostí vědí, že v pravé poledne se vždy koná soutěž o nejrychlejšího jedlíka perníku. K pojídání perníků bude hrát pěkná muzika a soutěžit mohou dívky i chalpci. Vítěz získá jak jinak, perníkové ceny.

Pohádky nejen o perníku

V přednáškovém sále muzea bude od 10.30, 13.30 a 16.30 hodin hráno pohádkové představení černého divadla - Pohádky z poštovní známky. Přestože nebudou jen o perníku, určitě se budou líbit.

Dodáváme, že symbolické vstupné na slavnosti - 30,-Kč dospělí a 20,-Kč děti paltí také do všech expozic Východočeského muzea a Východočeské galerie v rámci areálu zámku.

___________________________________________________________________________
PERNÍKOVÁ TISKOVÁ KANCELÁŘ - Mgr. Aleš Mokren - AGENTURA TRADICE K Višňovce 1095, 530 02 Pardubice, mobil. 606 602 159, tel. fax. zázn. 466 631 211,
internetová adresa: http://www.slavnosti.cz e-mail: agentura@tradice.cz

DALŠÍ INFORMACE: Slavnosti perníku
Zveřejněno 07.05.2004 v 06:56 hodin