XI. ročník Hudebního léta je minulostí

Po loňském jubilejním 10. ročníku festivalu jsme poněkud s napětím očekávali, zda si festival udrží své posluchače a i nadále zůstane vítanou nabídkou nejen občanům města, ale i širokého okolí. Dramaturgií XI. ročníku jsme pro to udělali maximum a jsme potěšeni, že festival je stále velkým lákadlem a pro mnohé již tím, co je přímo spjato s letními měsíci, regionem Železných hor a městem Heřmanův Městec. Svědčí o tom opět po roce rekordní návštěvnost, která v průměru na festivalový koncert dosáhla téměř 220 posluchačů. Pojďme se tedy společně krátce ohlédnout za letošním festivalem.
Týden před heřmanoměsteckou poutí, jak si již stalo tradicí, zazněly poslední tóny tohoto ročníku. Pozorné publikum, které zcela zaplnilo kostel sv. Bartoloměje (i s navýšenou kapacitou), tleskalo profesionálnímu výkonu v České republice unikátního vokálního souboru Gentleman Singers. Osm mladých mužů představilo program, který posluchače provedl krásami a hloubkou pěvecké duchovní tvorby od renesance až po současnost. To byl ale pouze jeden z vrcholů festivalu. Ten odstartoval v polovině června Alfred Strejček, soubor Barocco sempre giovanne a populární Vivaldiho Čtvero ročních dob. Dle ohlasů bylo patrné, že se zahajovací koncert vskutku vydařil. Druhý koncert byl slibovaným „výletem“ zvláště k filmové hudbě. Prague Cello Quartet nadchlo zaplněnou farní zahradu nejen vysokou uměleckou úrovní, ale i vřelým a sympatickým přístupem k posluchačům. Nabídka vína a drobného pohoštění byla tím, co učinilo poslední červnový nedělní podvečer vskutku jedinečným. Varhany, trubky či zpěv – toto vše se pravidelně na festival vrací a letošní program slavných árií a duet ze světových oratorií byl hudební klasikou, která reprezentovala zcela jedinečné spojení barokního prostředí kostela sv. Bartoloměje a duchovní hudby. Z rekordní návštěvnosti i příznivých ohlasů je patrné, že druhý červencový koncert Jiřího Pavlici a Hradišťanu byl jedním z letošních vrcholů festivalu. A skutečnost, že koncert byl pro mnohé i něčím víc, než jen hudebním požitkem, je toho důkazem. Slova Jiřího Pavlici a vybrané písně často vedly k hlubšímu zamyšlení nad sebou samým i dnešní někdy trochu uspěchanou společností. Nadšené ovace si odváželi účastníci Mezinárodních smyčcových kurzů z Litomyšle, kteří opět po roce svojí precizností a kvalitou představili mladou generaci nastupujících houslistů z doslova celého světa (Brazílie, USA, Dánsko či ČR). Již zmínění Gentleman Singers potom byli pomyslnou tečkou za jedenáctým ročníkem. O tom, že se vydařil, svědčí řada nadšených ohlasů. Je potěšitelné, že značnou část účastníků koncertů vedle jeho místních příznivců tvoří turisté a návštěvníci celého zdejšího regionu. Právě pro ně stojí za to věnovat dlouhodobé úsilí organizaci celého festivalu. Ono souznění hudby a duchovního prostoru je samo o sobě pro mnohé přitažlivé a oslovující.
Závěrečné poděkování organizátora - Římskokatolické farnosti Heřmanův Městec - patří partnerům, bez kterých by festival nemohl existovat. Na prvním místě generálnímu partnerovi festivalu Energeia o.p.s., dále Pardubickému kraji, Městu Heřmanův Městec, řadě nejen místních firem a společností, mediálním partnerům i mnoha dobrovolníkům podílejících se na organizaci celého festivalu. Děkujeme! Vaší zásluhou je Hudební léto výraznou kulturní událostí léta v našem regionu.

Několik čísel X. ročníku:
6 koncertů (za 11 let festivalu celkem 66 koncertů!)
41 účinkujících
1.299 návštěvníků t.j. průměrně 217 na koncert
300 plakátů A2, 300 plakátů A4, 1 banner, 1.500 pozvánek, 700 programových brožur
14 partnerů, 4 mediální partneři
nasazení dobrovolníků, krásné hudba, dobrý pocit, nadšené ohlasy - nejde vyčíslit 
Bude nám potěšením, když nám zachováte přízeň i pro XII. ročník 2016!

Marek Výborný
Organizační festivalový výbor