10. výročí MAS Železnohorský region

Od r. 2005 do r. 2015 lidé a jejich organizace Železnohorský region udělali mnoho práce a ušli dlouhou cestu, především cestu poznání. Při příležitosti vstupu do druhé desítky se tedy symbolicky vydali na cestu další, tentokrát po svých, v okolí Sečské přehrady.
Dne 13.6.2015 se uskutečnilo výroční setkání členů a přátel Železnohorského regionu. Při této příležitosti byly prezentovány široké veřejnosti výsledky činnosti v areálu kempu Pláž v Seči.

Originální grafický design, detailní zmapování území, ucelená řada propagačních materiálů, jednotná forma marketingu a prezentace v oblasti udržitelného cestovního ruchu – to je přidaná hodnota Železnohorského regionu, který se více a více začíná prosazovat v celonárodní konkurenci turisticky významnějších destinací. Toto by však nešlo bez výborné spolupráce s místními obcemi, podnikateli a neziskovými organizacemi.

V rámci desetileté činnosti lze již sledovat solidní dlouhodobější výsledky a přínosy, které vedou k posílení hospodářské stability místního regionu. Zvyšující se nabídka a kvalita místních služeb a produktů, zvyšující se jejich využívání, podpora podnikatelských a neziskových aktivit obcemi a donátory, spolupráce všech subjektů v území… V partnerství je síla a právě toto funkční partnerství má čest koordinovat Železnohorský region. Na počátku stálo přemlouvání a vysvětlování: proč a jak co dělat, proč se zapojit. V současné době již lidé přichází sami se žádostí o možnost přidat se jako člen či partner do živého aktivního společenství. Přináší nové názory a nápady a to nás všechny posouvá dál. Pro dlouhodobý rozvoj regionu ve všech oblastech je prostě nezbytné propojit detailní informace napříč sférami-subjekty-lidmi, protože jedině tak můžeme společně rozvíjet to, co má v regionu dobrý základ. Měli bychom jednoduše vědět, co se děje za humny.

Budování systému certifikace a odbytu místní produkce ŽELEZNÉ HORY regionální produkt, tvorba systému spolupráce místních podnikatelů… Za aktivity v oblasti cestovního ruchu Železnohorský region, jako první organizace typu MAS (místní akční skupina) v ČR, získal certifikát Českého systému kvality služeb, jenž spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. V rámci realizace Strategického plánu LEADER „Návrat ke kořenům“ region v období 2008-2014 přerozdělil přes 27 mil. korun místním subjektům, za což jej Ministerstvo zemědělství ČR každoročně zařadilo do nejvýše hodnocené kategorie. Lidé v regionu vytvořili či iniciovali mnoho aktivit pro veřejnost, z prostředků vlastních či za stabilní podpory Pardubického kraje, které jsou ojedinělé a oceňované i v sousedních regionech a zemích: Dny Železnohorského regionu, systém spolupráce regionu a informačních center, Programy pro školy a tématické skupiny, práce s veřejným prostorem obcí, Gurmánská a Formanská stezka aj.

I v nové „desítce“ nás čekají zajímavé výzvy. Především se zkusíme zaměřit na další zvyšování kvality lokálních služeb, obnovu místní krajiny a vzhled a funkci našich obcí. Budeme se opírat o jedinečnosti místních zdrojů, vč. přírodních: CHKO Železné hory a Národní geopark Železné hory. Pustíme se do složité administrace přerozdělování finančních prostředků z operačních programů 2014-2020 pro vaše aktivity. A protože se nám již podařilo načerpat určité zkušenosti, máme stabilní pracovní tým, disponujeme příjemným zázemím v Heřmanově Městci a motivující podporou členů a partnerů, tak se pokusíme jít dál. Budeme rádi, když půjdete s námi…

„VÍTEJTE I VY“, Železnohorský region
Za tým Železnohorského regionu
Kateřina Korejtková, koordinátor aktivit