[Národní přírodní památka]

Území NUTS 3: Pardubický kraj,

Počet záznamů: 1