Aktuality z kraje

Semináři pro pracovníky samospráv 28. 5. 2020 od 1 ...
Seminář je určený pracovníkům samospráv, především odborů a oddělení školství na téma: Samospráva a společné vzdělávání - Novela Vyhlášky 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a Aktuality v oblasti fina ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 25.05.2020]

KVĚTEN v Železnohorském regionu
Máme před sebou jeden z nejkrásnějších měsíců v roce. Rádi vás pozveme do přírody Železných hor, která je v měsíci květnu nejsvěžejší a nejrozmanitější co se týče barev. Z důvodu koronavirové krize, kterou teď všichni zažíváme, jsou zrušeny všechny k ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 30.04.2020]

MAS RKH: Vyhlášení Výzvy MAS č. 13 z IROP
Dne 30. 4. 2020 byla vyhlášena 13.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-III z Integrovaného regionálního operačního programu. Tato výzva je vyhlášena na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2 ... [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 30.04.2020]

8. 5. 2020 bude Setkání Jeníčků a Mařenek u Perní ...
Tradiční Setkání Jeníčků a Mařenek u Perníkové chaloupky pod Kunětickou horou u Pardubic se uskuteční ve státní svátek 8. května 2020 od 10 do 16 hodin. Kvůli krizovému opatření proti šíření čínského moru bude ve velmi komorním duchu s účastí nejvýše ... [celý text] [Perníková chaloupka, zveřejněno 29.04.2020]

Zrušení dotačního programu "Podpora budování infra ...
Vážená paní, vážený pane, z pověření člena Rady Pardubického kraje René Živného Vám sděluji, že samospráva Pardubického kraje rozhodla na svém jednání dne 27. 4. 2020 usnesením č. R/2595/20 o zrušení dotačního programu Pk pro rok 2020 v oblasti c ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 28.04.2020]

Region Kunětické hory sobě!
Krizová situace nás naučila mnohému. Například tomu, že v některých ohledech je rozumné spoléhat sami na sebe. Protože silní lidé dělají silný region! [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 27.04.2020]

Online seminář pro podnikatele a živnostníky
dovolujeme si Vás pozvat na online seminář pro podnikatele a živnostníky, který se uskuteční 30. dubna 2020 od 15:00 hodin prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. Na semináři vám budou představeny aktuální finanční i nefinanční podpůrné nástroje pr ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 27.04.2020]

Harmonogram uvolnění podnikatelských a dalších čin ...
Připravili jsem pro vás přehled uvolňování podnikatelských a dalších činností. [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 27.04.2020]

Vládní návrh zákona o přímé pomoci OSVČ
Vážení držitelé regionálních značek a podnikatelé, poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona o přímé pomoci OSVČ, jejichž živnost byla zasažena omezeními v souvislosti s epidemií covid-19. [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 17.04.2020]

DUBEN v Železnohorském regionu
Dubnová pozvánka bude poznamenaná současnou světovou pandémií, které všichni čelíme a snažíme se s ní vyrovnat. I letošní Velikonoce budou trochu jiné, než na jaké jsme zvyklí. Přesto to jsou svátky jara, které přinesou radost dětem i dospělým. Únoro ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 01.04.2020]

Český svaz chovatelů

95 let ZO Českého svazu chovatelů v Příboře.

V sobotu 21. října 2000 oslavili členové zákl. organizace Českého svazu chovatelů 95 let trvání svého spolku v Příboře. Slavnostní schůze se zúčastnili p. starosta Ing. Milan Strakoš s místostarostou Ing. Bedřichem Turkem.

Příborský spolek chovatelů vznikl v r. 1905. 19. listopadu tohoto roku se konala ustavující schůze, na níž byl prvním předsedou zvolen Dr. Kálal. Za první svět. Války spolek nevyvíjel žádnou činnost. Až dlouho po válce dne 8. prosince 1925 byl utvořen přípravný výbor. Vypracoval stanovy obnovené organizace, která byla potvrzena Zemským úřadem v Brně 26. března 1926. Na první valné hromadě byl předsedou zvolen Hubert Piškytl (1), místopředsedou p. Čehák, jednatelem Jan Václavek, pokladníkem uč. Vratislav Šimíček, hospodářem Vilém Nenutil. Brzy potom převzal předsednictví učitel Metoděj Handschuh, významný chovatel holubů a ornitolog (2). Mezi členy příborské základní organizace byli vynikající chovatelé. Tak např. na zemské výstavě získali stříbrný pohár p. Michný a p. Nenutil. Důležitým počinem bylo zakoupení výstavních klecí, které umožnily pořádání místních výstav králíků, holubů a drůbeže v letech 1932 a 1936. Členové obesílali i výstavy mimo Příbor, např. ve Frenštátě, Kopřivnici, Rožnově, Ostravě a v Opavě.

Hned na počátku okupace se německý chovatelský spolek v Kopřivnici postaral o zabavení výstavních klecí příborské organizace. Za německé okupace byl spolek chovatelů rozpuštěn, jako ostatně téměř všechny české spolky. Po válce v r. 1945 byla činnost obnovena a na první valné hromadě na Sklípku byl předsedou zvolen p. František Holub. Roku 1949 byla uspořádána první poválečná výstava. Další výstavy uspořádal spolek chovatelů v letech 1951, 1952 a 1954. V následujících letech pro malý zájem úřadů i veřejnosti spolek živořil. V polovině 60. let se situace zlepšila.. Zvýšil se zájem o chovatelství. Místní organizace uspořádala opět výstavu v r. 1964. Roku 1965 spolek oslavil 60 let svého trvání. Měl tehdy 30 členů a kroužek mládeže. Po Františku Holubovi byli předsedy p. Rudolf Majer a pak p. Bohumír Grossman.

Na počátku 70. let členové koupili straší dřevěný panelový barák, který rozebrali a převezli z Mošnova do Příbora. MěNV poskytl spolku pozemek. Na stavbě objektu odpracovali členové stovky hodin. V roce 1974 byla stavba zkolaudována. Předsedou v té době byl Jan Ruka. Během doby byly dřevěné vnitřní přepážky nahrazeny zděnými a v letech 1996 - 97 byly vyzděny i venkovní stěny.

Od roku 1974 pořádá místní organizace ČSCH každoročně o pouti výstavu drobného hospodářského zvířectva a exotů. Zdejší organizace pořádala v letech 1979 a 1980 okresní výstavu a 1981 i oblastní výstavu. V roce 1976 ZO ČSCH vyznamenána čestnou vlajkou ústředního výboru. V letech 1977 - 99 byl předsedou p. František Filip a od r. 1999 je předsedou p. Ludvík Demel.

Bylo možno jmenovat významné chovatele, kteří byli úspěšní na okresních, oblastních i národních výstavách chovatelů. Bylo by jich mnoho, stejně jako by bylo mnoho i společenských a odborných akcí, které základní organizace pořádala. Vyzvedl bych snad jednoho , a to p. Jaroslava Kutáče, který na světovém šampionátu v Olomouci roku 198 získal za své papouška bronzovou medaili. Ať se na mne ostatní úspěšní chovatelé nezlobí. Až bude spolek slavit 100 let, bude řeč o všech. Věřím, že členy příborského spolku chovatelů neopustí láska ke zvířatům a zájem o chovatelství a přeji jim hodně radosti z dalších chovatelských úspěchů.

Poznámky:

1) Hubertu Piškytlovi patřil na počátku 20. stol. domek č. 511 vedle kostela sv. Valentina. V r. 1907 postavil přízemní objekt pro svou knihařskou a kartonážní dílnu (č. 544). V roce 1913 tento objekt koupila TJ Sokol, po válce přestavěla a v r. 1919 otevřela jako sokolovnu.

2)Metoděj Handschuh, učitel, byl vedoucím odbojové skupiny. 2. 2. 1945 byl spolu s ostatními členy skupiny gestapem zatčen. Vězněn v Terezíně, kde 13. 4. 1945 na následky mučení zemřel. V r. 1947 jmenován čestným občanem města Příbora in memoriam.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Petra Kolářová (Kancelář vedení města) org. 139, 03.09.2013 v 08:18 hodin