Aktuality z kraje

Komunitní setkání NA PODPORU REGENERACEPŘÍRODY A K ...
Dovolujeme si vás pozvat na komunitní setkání v rámci grantu NA PODPORU REGENERACE PŘÍRODY A KRAJINY, které se uskuteční 24.10.2019 v Bukovině u Přelouče, hostinec U Mlýna. [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 25.09.2019]

MAS RKH: Vyhlášení Výzev MAS č. 8 - 9 z OPZ
Dne 24. 9. 2019 byly vyhlášeny Výzvy MAS č. 8 a 9 z Operačního programu Zaměstnanost. Tyto výzvy jsou vyhlášeny na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020 MAS Region Kunětické hory. Příjem žádostí bude pr ... [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 24.09.2019]

Na sv. Václava do Království perníku
Hledáte originální výlet pro děti i pro dospělé za hranice všedních dnů? Můžete navštívit KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU ® pod hradem Kunětická hora u Pardubic ve státní svátek svatého Václava 28. září 2019, kdy Muzeum perníku v Perníkové chaloupce představí výs ... [celý text] [Perníková chaloupka, zveřejněno 23.09.2019]

Rámec pro podporu infrastruktury, Pardubický kraj ...
Dne 19. 8. 2019 byl schválen Seznam projektových záměrů pro investiční intervence, zpracovaný v rámci projektu KAP Pardubického kraje. [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 18.09.2019]

3. ročník konference pro zřizovatele škol: Lepší š ...
Příležitost načerpat skrze mnoho konkrétních příkladů inspiraci, jak na lokální úrovni budovat a rozvíjet kvalitní školu a podporovat její učitele a ředitele. [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 18.09.2019]

Seminář k 8. kolu PRV
MZe, SZIF a Rak Pardubického kraje ve dnech 25.-26.9.2019 pořádá seminář k 8. kolu výzev PRV. Bližší informace včetně programu se dozvíte v přiložené pozvánce. [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 17.09.2019]

Hravé odpoledne na farmě Apolenka - Den pro celou ...
Již po deváté se uskuteční v areálu farmy Apolenka ve Spojile tradiční Hravé odpoledne aneb Den pro celou rodinu. Kromě poznávacích soutěží, her a kreativního tvoření čeká návštěvníky setkání se zvířátky, taneční a hudební vystoupení i spousta region ... [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 06.09.2019]

Obec Barchov navázala partnerství s ukrajinskou o ...
Našli jsme se, prostřednictvím Krajského úřadu, starosta obce je sám kontaktoval. Bylo to s největší pravděpodobností z důvodu, že obec blízko nich má partnerské město Nové Město na Moravě a oni také hledali partnera v České republice. Vysočina je pa ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 04.09.2019]

PRODEJNÍ ZAHRÁDKÁŘSKÁ A CHOVATELSKÁ VÝSTAVA SVINČA ...
Český zahrádkářský svaz ZO Svinčany a Český svaz chovatelů ZO Svinčany pod záštitou Ing. Václava Kroutila, člena Rady Pardubického kraje pro životní prostředí, zemědělství a venkov Vás zve na 38. ročník PRODEJNÍ ZAHRÁDKÁŘSKÁ A CHOVATELSKÁ VÝSTAVA SVI ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 02.09.2019]

ZÁŘÍ v Železnohorském regionu
Staročeské označení měsíce září bylo zářuj nebo zářij. V zářijové upoutávce vás chceme pozvat na nevšední akci do Turkovic, kam se v polovině září na víkend sjedou umělečtí kováři. V záři výhně se přijďte podívat na tradiční poctivé řemeslo. Nabídku ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 29.08.2019]

Sezemice

Poloha:
Město Sezemice leží při řece Loučné, asi 6 km severovýchodně od Pardubic, nedaleko dominanty zdejšího kraje, Kunětické hory.
Počet obyvatel: 3115, rozloha: 2215 ha.

Historie:
Sezemice patří k nejstarším sídlištím Pardubického kraje. Osídlování území dnešních Sezemic a jejich blízkého okolí bylo ovlivněno polohou u toků řek Labe a Loučné, po jejichž březích vedly kupecké stezky.

O pradávném osídlení svědčí četné archeologické nálezy. Na území města bylo nalezeno pohřebiště z období únětické kultury a sídliště s pohřebištěm z období kultury lužické. V Lakovně byla odkryta sídliště a pohřebiště z doby lužické a slezskoplatěnické kultury. Z Počapel pocházejí nálezy z mladší doby kamenné a ve Velkých Kolodějích byly objeveny bronzové hřivny.

Nejstarší písemná zpráva o Sezemicích pochází až z roku 1227. Je jí závěť šlechtice Kojaty, kterou odkázal tehdy již farní ves Sezemice cisterciáckému klášteru v Sedlci u Kutné Hory. Důležitým obdobím pro rozšíření osady byla druhá polovina 13. století, kdy zde byl založen ženský cisterciácký klášter Panny Marie. Neměl však dlouhého trvání, byl vypálen husity v roce 1421, a to i s farním kostelem Nejsvětější Trojice. Kostel byl obnoven a po řadě přestaveb a přístaveb se zachoval do dnešní doby. Sezemický klášter však obnoven nebyl a dnes se již přesně neví, kde stál. Po zániku kláštera nastala pro Sezemice doba temna. Městečko střídalo majitele a postupně upadalo. Obrat nastal v letech 1491 až 1559, kdy byly Sezemice v držení Pernštejnů. Mezi plnoprávná města monarchie byly však zařazeny až v roce 1834.

Současnost:
Sezemice nemají pouze bohatou minulost. Mění se v moderní město, které na základě schváleného územního plánu nabízí možnosti bytové výstavby. Nezapomíná ani na seniory, pro které jsou k dispozici dva plně obsazené domy s pečovatelskou službou. Pro využití volného času je zde bohatá nabídka činností prostřednictvím oddílů a klubů působících v mnoha sportovních zařízeních. Svou činnost obnovil také ochotnický divadelní spolek J. K. Tyl. Ze Sezemic je možno podnikat nenáročné pěší nebo cyklistické túry na dominantu zdejšího kraje, Kunětickou horu, k soutokům místních řek a říček, k akvaduktům, anebo vyrazit na výlet do nedalekých Pardubic či Holic.

Pamětihodnosti:
Významnou historickou stavbou Sezemic je kostel Nejsvětější Trojice. Dokladem toho, že je vybudován na pozůstatcích starobylého kostela, je raně gotický systém vazby barevně polévaných cihel na části dnešní kostelní zdi. Jen málo církevních památek u nás se může pochlubit podobnou středověkou stavební zajímavostí. Vedle gotických kostelních kaplí, z nichž kaple sv. Antonína pochází ze 14. století, zaujme rozsáhlá chrámová loď s barokním interiérem z druhé čtvrtiny 18. století. Pozoruhodnou stavbou je rovněž nedaleko stojící dřevěná osmiboká zvonice zbudovaná v první polovině 16. století, s nejstarším a největším zvonem z roku 1553. Sezemice se pyšní i několika krásnými štíty domů postavených ve stylu selského baroka.

Osobnosti:
V Sezemicích žila řada osobností, jejichž činnost a dílo překročily rámec regionu i státu. Mezi nejvýznamnější patří chemik, profesor Univerzity Karlovy PhDr. Jan Štěrba Böhm, dále legendární postava 1. odboje, praporečník roty Nazdar ve Francii Karel Bezdíček a hrdina 2. odboje kapitán Alfréd Bartoš, velitel pararoje Silver A. Nejznámější osobností současnosti je čestný občan Sezemic, kanoista Martin Doktor, dvojnásobný olympijský vítěz z Atlanty.

Přírodní zajímavosti:
Nedaleký Vesecký kopec je nejvyšší písečná duna v Čechách, částečně zaniklá těžbou písku. Převyšuje okolí o téměř 20 m.

Kontakt na městský úřad:

Bohuslav Kopecký, starosta města
Městský úřad Sezemice
Husovo nám. 790
533 04 Sezemice

telefon: +420 466 741 011
e-mail: podatelna@sezemice.cz
web: http://www.sezemice.cz