Aktuality z kraje

MAS Region Kunětické hory hledá nového kol ...
MAS Region Kunětické hory do svého týmu přijme nového kolegu/novou kolegyni na plný pracovní úvazek. [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 10.01.2020]

Praktický workshop na téma „Věcné zpracování inves ...
Na základě zájmu a potřebnosti sladění postupů zpracování investičních záměrů, vč. jejich projednání v regionu v rámci přípravy realizace územních strategií na další období a na základě praktických zkušeností se zpracováním podkladů pro projekty v t ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 07.01.2020]

PF 2020 od spolkové samosprávy
Na Silvestra ulehla Ježibaba v Perníkové chaloupce pod Kunětickou horou u Pardubic k zimnímu spánku, který potrvá až do první soboty v březnu. [celý text] [Perníková chaloupka, zveřejněno 01.01.2020]

Silvestrovské ukládání Ježibaby k zimnímu spánk ...
Perníková chaloupka pod Kunětickou horou u Pardubic se připravuje na závěr 16. sezóny. [celý text] [Perníková chaloupka, zveřejněno 18.12.2019]

MAS RKH: Pozvánka na seminář pro příjemce OPZ k vý ...
Dne 19.12.2019 se od 14:30 hod. v kanceláři MAS RKH koná seminář pro příjemce. Seminář pro příjemce se koná k výzvě 6.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Zaměstnanost-II. Program semináře naleznete v přiložené pozvánce. [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 11.12.2019]

Vánoční turnaj v mariáši
Tradiční sváteční klání v mariáši! [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 10.12.2019]

Svazek obcí Loučná se pyšní novým video ...
Vítejte v mikroregionu Loučná! [celý text] [Svazek obcí Loučná, zveřejněno 05.12.2019]

MAS RKH: Pozvánka na seminář pro příjemce IROP k v ...
Dne 9.12.2019 se od 16:00 hod. v kanceláři MAS RKH koná seminář pro příjemce. [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 29.11.2019]

MAS RKH: Pozvánka na jednání VH MAS RKH a šk ...
Dne 21.11.2019 od 17:00 hod. se v restauraci Moravanský dům v Moravanech koná jednání Valné hromady MAS Region Kunětické hory, na programu dne je i navazující (od 18:30 hod.) školení Příklady projektů ze SCLLD pro rok 2020. [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 11.11.2019]

Dne 5.12.2019 je za finančního přispění Pard ...
Školení je zaměřeno na dvě zajímavá témata: Voda a vodní hospodářství obcí a Obecní komunity podporují chytré starostky a starosty. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce, která obsahuje i závaznou přihlášku. [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 30.10.2019]

Sezemice

Poloha:
Město Sezemice leží při řece Loučné, asi 6 km severovýchodně od Pardubic, nedaleko dominanty zdejšího kraje, Kunětické hory.
Počet obyvatel: 3115, rozloha: 2215 ha.

Historie:
Sezemice patří k nejstarším sídlištím Pardubického kraje. Osídlování území dnešních Sezemic a jejich blízkého okolí bylo ovlivněno polohou u toků řek Labe a Loučné, po jejichž březích vedly kupecké stezky.

O pradávném osídlení svědčí četné archeologické nálezy. Na území města bylo nalezeno pohřebiště z období únětické kultury a sídliště s pohřebištěm z období kultury lužické. V Lakovně byla odkryta sídliště a pohřebiště z doby lužické a slezskoplatěnické kultury. Z Počapel pocházejí nálezy z mladší doby kamenné a ve Velkých Kolodějích byly objeveny bronzové hřivny.

Nejstarší písemná zpráva o Sezemicích pochází až z roku 1227. Je jí závěť šlechtice Kojaty, kterou odkázal tehdy již farní ves Sezemice cisterciáckému klášteru v Sedlci u Kutné Hory. Důležitým obdobím pro rozšíření osady byla druhá polovina 13. století, kdy zde byl založen ženský cisterciácký klášter Panny Marie. Neměl však dlouhého trvání, byl vypálen husity v roce 1421, a to i s farním kostelem Nejsvětější Trojice. Kostel byl obnoven a po řadě přestaveb a přístaveb se zachoval do dnešní doby. Sezemický klášter však obnoven nebyl a dnes se již přesně neví, kde stál. Po zániku kláštera nastala pro Sezemice doba temna. Městečko střídalo majitele a postupně upadalo. Obrat nastal v letech 1491 až 1559, kdy byly Sezemice v držení Pernštejnů. Mezi plnoprávná města monarchie byly však zařazeny až v roce 1834.

Současnost:
Sezemice nemají pouze bohatou minulost. Mění se v moderní město, které na základě schváleného územního plánu nabízí možnosti bytové výstavby. Nezapomíná ani na seniory, pro které jsou k dispozici dva plně obsazené domy s pečovatelskou službou. Pro využití volného času je zde bohatá nabídka činností prostřednictvím oddílů a klubů působících v mnoha sportovních zařízeních. Svou činnost obnovil také ochotnický divadelní spolek J. K. Tyl. Ze Sezemic je možno podnikat nenáročné pěší nebo cyklistické túry na dominantu zdejšího kraje, Kunětickou horu, k soutokům místních řek a říček, k akvaduktům, anebo vyrazit na výlet do nedalekých Pardubic či Holic.

Pamětihodnosti:
Významnou historickou stavbou Sezemic je kostel Nejsvětější Trojice. Dokladem toho, že je vybudován na pozůstatcích starobylého kostela, je raně gotický systém vazby barevně polévaných cihel na části dnešní kostelní zdi. Jen málo církevních památek u nás se může pochlubit podobnou středověkou stavební zajímavostí. Vedle gotických kostelních kaplí, z nichž kaple sv. Antonína pochází ze 14. století, zaujme rozsáhlá chrámová loď s barokním interiérem z druhé čtvrtiny 18. století. Pozoruhodnou stavbou je rovněž nedaleko stojící dřevěná osmiboká zvonice zbudovaná v první polovině 16. století, s nejstarším a největším zvonem z roku 1553. Sezemice se pyšní i několika krásnými štíty domů postavených ve stylu selského baroka.

Osobnosti:
V Sezemicích žila řada osobností, jejichž činnost a dílo překročily rámec regionu i státu. Mezi nejvýznamnější patří chemik, profesor Univerzity Karlovy PhDr. Jan Štěrba Böhm, dále legendární postava 1. odboje, praporečník roty Nazdar ve Francii Karel Bezdíček a hrdina 2. odboje kapitán Alfréd Bartoš, velitel pararoje Silver A. Nejznámější osobností současnosti je čestný občan Sezemic, kanoista Martin Doktor, dvojnásobný olympijský vítěz z Atlanty.

Přírodní zajímavosti:
Nedaleký Vesecký kopec je nejvyšší písečná duna v Čechách, částečně zaniklá těžbou písku. Převyšuje okolí o téměř 20 m.

Kontakt na městský úřad:

Bohuslav Kopecký, starosta města
Městský úřad Sezemice
Husovo nám. 790
533 04 Sezemice

telefon: +420 466 741 011
e-mail: podatelna@sezemice.cz
web: http://www.sezemice.cz