Aktuality z kraje

MAS Region Kunětické hory hledá nového kol ...
MAS Region Kunětické hory do svého týmu přijme nového kolegu/novou kolegyni na plný pracovní úvazek. [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 10.01.2020]

Praktický workshop na téma „Věcné zpracování inves ...
Na základě zájmu a potřebnosti sladění postupů zpracování investičních záměrů, vč. jejich projednání v regionu v rámci přípravy realizace územních strategií na další období a na základě praktických zkušeností se zpracováním podkladů pro projekty v t ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 07.01.2020]

PF 2020 od spolkové samosprávy
Na Silvestra ulehla Ježibaba v Perníkové chaloupce pod Kunětickou horou u Pardubic k zimnímu spánku, který potrvá až do první soboty v březnu. [celý text] [Perníková chaloupka, zveřejněno 01.01.2020]

Silvestrovské ukládání Ježibaby k zimnímu spánk ...
Perníková chaloupka pod Kunětickou horou u Pardubic se připravuje na závěr 16. sezóny. [celý text] [Perníková chaloupka, zveřejněno 18.12.2019]

MAS RKH: Pozvánka na seminář pro příjemce OPZ k vý ...
Dne 19.12.2019 se od 14:30 hod. v kanceláři MAS RKH koná seminář pro příjemce. Seminář pro příjemce se koná k výzvě 6.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Zaměstnanost-II. Program semináře naleznete v přiložené pozvánce. [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 11.12.2019]

Vánoční turnaj v mariáši
Tradiční sváteční klání v mariáši! [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 10.12.2019]

Svazek obcí Loučná se pyšní novým video ...
Vítejte v mikroregionu Loučná! [celý text] [Svazek obcí Loučná, zveřejněno 05.12.2019]

MAS RKH: Pozvánka na seminář pro příjemce IROP k v ...
Dne 9.12.2019 se od 16:00 hod. v kanceláři MAS RKH koná seminář pro příjemce. [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 29.11.2019]

MAS RKH: Pozvánka na jednání VH MAS RKH a šk ...
Dne 21.11.2019 od 17:00 hod. se v restauraci Moravanský dům v Moravanech koná jednání Valné hromady MAS Region Kunětické hory, na programu dne je i navazující (od 18:30 hod.) školení Příklady projektů ze SCLLD pro rok 2020. [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 11.11.2019]

Dne 5.12.2019 je za finančního přispění Pard ...
Školení je zaměřeno na dvě zajímavá témata: Voda a vodní hospodářství obcí a Obecní komunity podporují chytré starostky a starosty. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce, která obsahuje i závaznou přihlášku. [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 30.10.2019]

Rokytno

Poloha:
Rokytno leží v Pardubické kotlině, 12 km od Pardubic. Obec je tvořena vícesídelními celky Rokytno, Bohumileč, Drahoš a Zástava.
Počet obyvatel: 748, rozloha: 1082 ha.

Historie:
V katastru obce Rokytno se rozvinulo již v pravěku intenzivní osídlení. Pozdější historickou zástavbu dokládají i některé nálezy, a to především bronzová liturgická nádobka s výlevkou a uchem ve tvaru lvíčka, která pochází ze 13. století. Byla objevena v 19. století při rozvážení pahorku "Na kopci" a v současné době je uložena v pardubickém muzeu. Historický název obce je odvozen od rokytí neboli vrboví. První písemný záznam pochází z roku 1436, kdy byl císař Zikmund přijat za českého krále a 21. září předal Diviši Bořkovi z Miletínka zástavní listinu na část majetku bývalého opatovického kláštera. V seznamu je uvedena také ves Rokytno.

Historické počátky obce Bohumileč nejsou přesně známy. Místní název vznikl složením slov Bohu - milý (Bohomilice - Bohumileč). Na počátku 15. století obec patřila k opatovickému klášteru a spolu s ním byla připojena k pardubickému panství. Obcí procházela formanská komunikace a vybíralo se zde clo. Osada Zástava vznikla v období reforem Josefa II. na místě obydlí stejnojmenného rolníka. Osada Drahoš byla založena za vlády císaře Josefa II. a od května 1782 postupně osídlována německými rolníky z Kladska a Dolního Slezska. Název Drahoš vznikl zkrácením původně osobního jména Drahoslav. Na starých mapách se vyskytuje německé jméno pro Derahoš, a to Maidorf. K základnímu osídlení Drahoše došlo v počtu dvanácti rodin během dvou let.

Současnost:
Obec Rokytno postupně dobudovala inženýrské sítě, je tu škola, lékař i další základní vybavenost. Rovněž se zde rozvíjí bohatá kulturní, sportovní a jiná zájmová činnost. Nemalý důraz je kladen i na ekologii, o čemž svědčí například rekultivace bývalé skládky odpadů.

Pamětihodnosti:
Střediskem kultury a vzdělanosti je místní základní škola, která v roce 1994 oslavila 200 let od svého založení. V průběhu staletí prošla různými změnami a přestavbami a do současné podoby byla přebudována roku 1996.

Přírodní zajímavosti:
Po pravé straně silnice z Rokytna do Býště se rozkládá chráněné území "písečné přesypy u Rokytna" o rozloze 7,19 ha. Je to lokalita přírodních písečných útvarů porostlých borovým lesem a sestává ze 14 vln různých tvarů a velikostí. Vzhledem k bohatství přesypových tvarů soustředěných na poměrně malé ploše je rokytenské chráněné území označováno za nejvýznamnější lokalitu navátých písků ve východním Polabí.

Kontakt na obecní úřad:

Petra Vrbatová, starostka obce
Rokytno 21
533 04 p. Sezemice

telefon: +420 466 989 128
e-mail: urad@rokytno.eu
datová schránka: 94xa5a6
web: www.rokytno.eu