Aktuality z kraje

BŘEZEN v Železnohoském region
Zatímco kalendářní rok začíná lednem, zahradníkův rok by si zasloužil začínat prvním jarním měsícem – březnem. Každý, kdo má k dispozici aspoň kousek půdy, už netrpělivě vyhlíží, kdy už „TO“ začne. Proto než „TO“ začne máme pro vás jednu pozvánku do ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 27.02.2020]

Aktuální dotační možnosti pro obce
Zveme Vás na seminář s názvem „Aktuální dotační možnosti pro obce“, který se uskuteční dne 2. 4. 2020 v Hotelu Zlatá hvězda v Litomyšli. [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 25.02.2020]

Vrací se doba politických procesů?
Důkazy legálnosti jsou prý nepodstatné, irelevantní! Proto spolek oznámil k výročí Vítězného února absurdní happening a „Babišovský závazek“. [celý text] [Perníková chaloupka, zveřejněno 25.02.2020]

Pozvánka na přednášku PhDr. Lidmily Pekařové - Cit ...
Srdečně zveme všechny rodiče a pedagogy škol ORP Chrudim na workshop s diskusí a výměnou zkušeností na téma JAK VYCHOVAT CIT ANEB CITOVÁ VÝCHOVA OD NAROZENÍ AŽ DO PUBERTY. [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 12.02.2020]

Jak se budí Ježibaba ze zimního spánku?
Na vědomost se dává, že v KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU ® pod hradem Kunětická hora u Pardubic bude 7. března 2020 od 10.00 do 15.00 hodin velká sláva! [celý text] [Perníková chaloupka, zveřejněno 07.02.2020]

Setkání Kraje Pernštejnů 2020
Každoroční setkání Kraje Pernštejnů proběhne letos v Holicích. [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 06.02.2020]

Letní příměstský tábor v Dřítči 2020
Již třetí léto se bude v Dřítči konat příměstský tábor pro děti zaměstnaných rodičů. Více informací najdete v letáčku. [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 05.02.2020]

MAS RKH: Vyhlášení Výzev MAS č. 11 a 12 z IROP ...
Dne 31.1.2020 byly vyhlášeny Výzvy MAS č. 11 a 12 z Integrovaného regionálního operačního programu. Tyto výzvy jsou vyhlášeny na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020 MAS Region Kunětické hory. Příjem ž ... [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 31.01.2020]

XX. reprezentační ples Svazku obcí Loučná
Plesová sezóna je v plném proudu! Jako každý rok si můžete přijít zatančit také na ples obcí sdružených ve svazku Loučná. [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 31.01.2020]

Únor v Železnohorském regionu
Měsíc únor se nese ve znamení masopustních rejích po celém regionu. Písemné zprávy o masopustech se nám dochovaly už ze 13. století. Dříve býval masopust třídenním lidovým svátkem předcházejícím Popeleční středě, kterou začíná čtyřicetidenní půst pře ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 27.01.2020]

Chvojenec

Poloha:
Obec Chvojenec se nachází asi 12 km východně od Hradce Králové, směrem na Holice, na důležité mezinárodní silnici 1/35. Náleží do Pardubického kraje.

Chvojenec je součástí tří svazků - Dobrovolného svazku obcí Holicka, Svazku obcí Loučná a Svazku obcí Rokytno-Chvojenec. Pověřenou obcí je město Holice.

Počet obyvatel: 704, rozloha: 991 ha.

Historie:
První písemná zmínka pochází z roku 1336, kdy král Jan Lucemburský zastavil ze svého majetku tvrz a městečko Chvojno s přilehlými osadami, tedy i s "Chvojenci Nízkými". Tvrz se bohužel do současné doby nedochovala.

Významné postavy minulosti:
Mirko Eliáš - malíř, sochař, básník, herec, narodil se v Chocni, pobýval ve Chvojenci a je pochován na zdejším hřbitově.
Eduard Navrátil – učitel, knihovník, spisovatel, sokolský pracovník a redaktor, působil ve Chvojenci.
Ladislav Urban – učitel, vynikající obecní kronikář, veřejný činitel. Působil ve Chvojenci jako učitel a kronikář od roku 1927.

Současnost:
Obec se přirozeně rozrůstá. Ze současného počtu 704 obyvatel je 159 do osmnácti let a 135 starších šedesáti let. V obci je mateřská škola, kde je umístěno 27 dětí.

Posedět lze v Motorestu nebo v občerstvení na fotbalovém hřišti, kde máte možnost sledovat mládežnické i okresní fotbalové zápasy. V letošním roce byla dokončena tlaková kanalizace a v celé obci je tak zajištěna základní infrastruktura. V současné době se pracuje na protipovodňových opatřeních, pozemkových úpravách, změnách územního plánu a výstavbě chodníků v celé obci.

Pracovní příležitosti naleznete v zemědělském družstvu v živočišné a rostlinné výrobě. Jinak je zde také několik drobných živnostníků a zemědělců. Obec stále rozděluje do dvou částí důležitá silnice první třídy 1/35 a výstavba nové rychlostní silnice R35 je stále oddalována. Pro obec je to veliká zátěž a nebezpečí, především pro děti a starší občany.

Obecní spolky:
TJ Sokol Chvojenec – v letošním roce 4 fotbalová mužstva ( A, B, dorost a elévové 6-8).
Sbor dobrovolných hasičů – aktivní složka obce, zabývá se protipožární prevencí a pomáhá při kulturních a společenských akcích.
MS Žernov – parta chlapů, kteří mají rádi les a vše co s ním souvisí.

Kontakt na obecní úřad:

Jaroslava Píšová, starostka obce
Chvojenec 30
534 01 Holice v Čechách

telefon/fax: +420 466 989 186
e-mail: obec@chvojenec.cz
web: http://www.chvojenec.cz